Przegląd

Łatwy do zbudowania

Szkolenie systemu sztucznej inteligencji – umiejętność kodowania nie jest wymagana

Szkolenie systemu sztucznej inteligencji może wydawać się trudne, ale nie jest tak w przypadku narzędzia Watson Assistant – szkolenie w zakresie każdego tematu można przeprowadzić, używając tylko kilku przykładowych pytań.

Szybkie zbieranie informacji w kilku krokach

Pożegnaj się ze skomplikowanymi i nietrwałymi drzewami decyzyjnymi – możesz szybko zbierać informacje lub odpowiadać klientom za pomocą kroków, którym po prostu nadajesz priorytety w ramach działania.

Rozpoznawanie odpowiedzi klienta wyrażonych zwykłym językiem

W poszczególnych krokach wykorzystywana jest ukryta sztuczna inteligencja, aby wykrywać odpowiedzi klientów w zwykłym języku, takie jak synonimy, daty, godziny i inne – nawet jeśli są one błędnie napisane lub źle wymówione.

Dopasowanie przepływu konwersacji do warunków

Otrzymujesz niezwykle precyzyjną kontrolę nad przebiegiem konwersacji dzięki łatwemu w użyciu konstruktorowi warunków w każdym kroku.

Podgląd działań w sposób, w jaki robi to klient

W trakcie budowania możesz podglądać konwersację tak, jak będą jej doświadczać Twoi użytkownicy – z zaawansowanymi możliwościami debugowania – aby szybko rozwiązywać problemy.

Szybsze budowanie przez ponowne wykorzystanie wspólnych komponentów

Zamiast ponownie tworzyć te same przepływy w wielu miejscach, można raz zbudować część przepływu i wykorzystać ją ponownie w dowolnym miejscu.

Optymalizacja asysty przy integracji

Uzupełnij swoją asystę o integrację z istniejącymi systemami zarządzania treścią i CRM

Przeszukiwanie istniejących treści

Abstrakcyjny symbol szkła powiększającego

Znajduj aktualne odpowiedzi w dowolnej istniejącej treści, od baz wiedzy po serwisy WWW, a wszystko to dzięki narzędziu Watson Discovery.

Przekazanie do agenta-człowieka

Abstrakcyjny symbol przedstawiciela obsługi klienta

Wdrażaj wszędzie tam, gdzie klienci komunikują się z Twoją firmą, włączając w to serwis WWW, aplikację, telefon lub kanały przesyłania wiadomości.

Integracja między kanałami

Abstrakcyjny symbol telefonu

Łatwo połącz platformę chatbotową z istniejącymi narzędziami dla agentów-ludzi, aby kierować klientów do właściwych osób w czasie rzeczywistym.

Opinia

Często zadawane pytania

Czy narzędzie Watson Assistant wykorzystuje uczenie maszynowe lub przetwarzanie języka naturalnego?

Watson bazuje na głębokim uczeniu, uczeniu maszynowym i modelach przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby podnieść jakość obsługi klienta i pomóc mu zmienić termin spotkania, śledzić przesyłkę lub sprawdzić stan konta. Watson wykorzystuje także algorytmy uczenia maszynowego i zadaje pytania uzupełniające, aby lepiej zrozumieć klientów i w razie potrzeby przekazać ich obsługę agentowi-człowiekowi.

Wypróbuj udoskonalony model wykrywania intencji. Ten nowy model, który jest oferowany jako funkcja beta w anglojęzycznych dialogach i umiejętnościach działania, jest szybszy i dokładniejszy. Łączy w sobie tradycyjne uczenie maszynowe, szkolenie transferowe i techniki głębokiego uczenia w jeden spójny model, który jest wysoce reaktywny w czasie pracy. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Udoskonalone rozpoznawanie intencji.

Jak długo trwa budowanie chatbota?

Możesz nauczyć się, jak używać produktu, i zbudować swój pierwszy temat w czasie krótszym niż 30 minut.

Co to jest API?

Interfejs API to oprogramowanie pośredniczące, które umożliwia dwóm aplikacjom komunikowanie się ze sobą poprzez otwarcie ich danych i funkcjonalności. Programiści aplikacji korzystają z interfejsu API do komunikowania się z innymi produktami i usługami w celu zwrócenia informacji żądanych przez użytkownika końcowego. W przypadku korzystania z aplikacji (takiej jak asysta wirtualna) na telefonie lub komputerze aplikacja łączy się z Internetem i wysyła dane do serwera za pośrednictwem interfejsu API. Następnie interfejs API pomaga serwerowi interpretować dane, dzięki czemu może wykonać niezbędne działania. Na koniec serwer wysyła żądane dane z powrotem do urządzenia użytkownika za pośrednictwem interfejsu API, gdzie są one interpretowane przez aplikację i prezentowane użytkownikowi w czytelnym formacie. Bez interfejsów API wiele aplikacji internetowych, na których tak bardzo polegamy, nie mogłoby działać.

Jaki jest najlepszy sposób na rozpoczęcie pracy z wizualnym interfejsem do budowania botów?

Więcej informacji o tym, jak zacząć budować swojego pierwszego chatbota, zawiera dokumentacja Pierwsze kroki.

Czy istnieje samouczek dotyczący wizualnego kreatora chatbotów?

Przeczytaj dokumentację narzędzia Watson Assistant, aby zapoznać się z pełnym instruktażem tworzenia asysty wirtualnej za pomocą wizualnego kreatora chatbotów.

Czy w narzędziu Watson Assistant dostępny jest gotowy widget rozmowy sieciowej?

Tak, możesz natychmiast dodać asystę do firmowego serwisu WWW jako widget rozmowy sieciowej, który może pomóc klientom w przypadku typowych pytań i zadań oraz może przekierować klientów do agentów-ludzi. Aby zintegrować widget rozmowy sieciowej, wykonaj te instrukcje w celu wygenerowania i skopiowania wymaganego kodu do strony WWW.

Czy mogę wdrożyć mojego chatbota w kanałach, takich jak Facebook Messenger, WhatsApp, Slack lub Amazon Alexa?

Tak, możesz wdrożyć swojego chatbota na platformach Facebook Messenger, Intercom, Slack, SMS z Twilio i WhatsApp. Możesz nawet go wdrożyć w Amazon Alexa. Dowiedz się więcej o integracjach narzędzia Watson Assistant.

Czy mogę go wdrożyć w WordPress?

Tak, można użyć tej wtyczki Wordpress (odsyłacz kieruje poza serwis IBM). W ciągu kilku minut możesz wyszkolić narzędzie Watson, aby odpowiadało na najczęściej zadawane pytania, dostarczało przydatnych informacji i pomagało klientom poruszać się po serwisie WWW.

Jak skonfigurować konto Twilio dla mojego chatbota?

Aby zintegrować chatbota z Twilio, najpierw należy dodać integrację telefoniczną Watson Assistant, a następnie stworzyć projekt Twilio Flex i funkcję Twilio do obsługi połączeń przychodzących. Pełna instrukcja jest dostępna w dokumentacji narzędzia Watson Assistant.

Czy istnieją szablony chatbotów do wykorzystania?

Domyślnie okno rozmowy sieciowej wyświetla ekran startowy, który może witać użytkowników i informować ich o sposobie interakcji z asystą. Więcej informacji na temat klas pomocniczych CSS, których można użyć do zmiany stylu ekranu startowego, zawiera dokumentacja dotycząca gotowych szablonów.

Jakie są typowe przypadki użycia chatbotów?

Obsługa klienta to najczęstszy przypadek użycia chatbota. Chatboty są pomocne zarówno dla firm zorientowanych na produkty, jak i usługi, aby zapewnić doskonałe wrażenia użytkowników poprzez odpowiadanie na ich pytania, prowadzić klientów przez proste sposoby rozwiązywania problemów i odsyłać ich do zasobów, których potrzebują.

Chatboty są również często wykorzystywane przez zespoły sprzedażowe, które szukają narzędzia wspierającego generowanie potencjalnych klientów. Chatboty mogą szybko zweryfikować potencjalnych klientów na podstawie zadawanych przez nich pytań, a następnie przekazać ich do przedstawicieli handlowych (ludzi) w celu przeprowadzenia transakcji.

Chatboty mogą być nawet wykorzystywane w handlu elektronicznym, działając jako cyfrowy sprzedawca, który zapewnia obsługę klientów podobną do obsługi w sklepach stacjonarnych. Chatboty w handlu elektronicznym mogą zapewnić spersonalizowany sposób dokonywania zakupów, który przekształca pasywnych odwiedzających w zaangażowanych potencjalnych klientów.

Wypróbuj teraz

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby porozmawiać o swoim przypadku użycia wsparcia dla klienta.