Przegląd

Co to jest chatbot?

Chatbot to system wsparcia dla obsługi Twoich klientów. Wykorzystując sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego, Twój chatbot może symulować rozmowę z użytkownikiem za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, serwisów WWW, aplikacji mobilnych i innych, dostarczając użytkownikowi dokładnych i istotnych informacji. Dzięki możliwości korzystania przez chatbota ze sztucznej inteligencji produktu Watson Assistant można uniknąć trudności związanych z tradycyjnymi platformami do budowania chatbotów i utworzyć narzędzie, które usprawni wsparcie klienta.

Zacznij od razu

Określenie, co mówi użytkownik

Wdrożenie w dowolnym kanale

Demo

Dodatkowe zasoby

Społeczność programistów Watson

Ucz się od partnerów i konsultuj się z ekspertami w czasie rzeczywistym, rozpoczynając pracę z programem do budowania chatbotów.

Ścieżka nauki chatbota

Dokumentacja od podstaw konwersacyjnej sztucznej inteligencji w chatbotach po tworzenie własnych aplikacji.

Dokumentacja dotycząca narzędzia Watson Assistant

Szablony i dokumentacja dotycząca rozpoczęcia pracy, integracji, przepływu dialogów i wiele więcej.

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia chatbotów i odsyłacze, dzięki którym dowiesz się więcej.

W jakim celu stosuje się chatboty?

Chatboty są używane do zapewniania wsparcia dla działu obsługi klienta. Pozwalają one wskazać użytkownikom usługi lub informacje, których potrzebują, symulując rozmowę między osobami.

Jak działa program do budowania botów?

Programy do budowania chatbotów i botów interpretują i przetwarzają słowa lub frazy wprowadzane przez użytkownika, a następnie udzielają odpowiedzi. Mogą one dostarczać odpowiedzi w oparciu o kombinację predefiniowanych skryptów i aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe.

Jak długo trwa budowanie chatbota?

Możesz się nauczyć, jak używać produktu i zbudować swój pierwszy temat w krócej niż w 30 minut.

Jak zintegrować chatbota z serwisem WWW, aby poprawić interfejs użytkownika?

Za pomocą karty Integracje asysty można skopiować i wkleić fragment kodu JavaScript do istniejącego kodu HTML serwisu WWW. Spowoduje to utworzenie w pełni konfigurowalnego widgetu WWW na wybranej stronie. Można także zintegrować narzędzie Watson Assistant z programem Slack, WhatsApp, Facebook Messenger, Amazon Alexa, kanałami społecznościowymi i systemami CRM. Oczywiście oprócz tego nasz interfejs API chatbota integruje się z innymi interfejsami API narzędzia Watson.

Jakie języki programowania muszę znać, aby zbudować chatbota?

Angażującego chatbota możesz zacząć budować za pomocą narzędzia Watson Assistant – nie musisz w tym celu napisać ani jednej linijki kodu. Platformy programistyczne chatbota mogą jednak korzystać z języków programowania, takich jak Python lub JavaScript.

Co to jest przepływ konwersacyjny?

Jest to komponent, w którym budujesz konwersację chatbota ze swoimi użytkownikami. Dialog daje użytkownikowi jasny obraz tego, do czego służy chatbot, pozwala chatbotowi zdefiniować intencje użytkownika i udzielić mu wcześniej przygotowanej odpowiedzi.

Co to jest wypowiedź w chatbocie?

Jest to wszystko, co użytkownik wprowadzi do chatbota, a co następnie jest wykorzystywane do określenia intencji. Jeśli użytkownik wpisuje pytanie „W jakich godzinach biuro jest otwarte?”, całe zdanie jest wypowiedzią.

Jaka technologia jest wykorzystywana w chatbocie?

Chatboty korzystają z przetwarzania języka naturalnego (NLP). Przetwarzanie języka naturalnego pozwala Twojemu botowi czytać tekst, słyszeć i interpretować mowę, mierzyć odczucia i określać, które elementy są ważne.

Ile kosztuje stworzenie chatbota?

Możesz zacząć od naszego planu Lite bez żadnych opłat lub skorzystać z planów Plus i Enterprise, aby zwiększyć możliwości swojego chatbota.

Jaka jest różnica między agentem wirtualnym a chatbotem?

Podstawową różnicą między chatbotem a agentem wirtualnym jest niezdolność chatbota do uczenia się. Chatbot może udzielać jasnych, gotowych odpowiedzi, ale agent wirtualny, taki jak Watson Assistant, wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zinterpretować pytanie i określić, co użytkownik naprawdę chce wiedzieć.

Jak chatboty się uczą?

Chatboty mogą się uczyć poprzez analizę dostarczanych im zestawów danych oraz przez dialog z użytkownikami. Chatboty mogą również uczyć się dzięki temu, że system jest edytowany przez człowieka. W większości przypadków wymagane są oba te elementy.

Jakie są rodzaje chatbotów?

Chatboty są często kojarzone ze wsparciem dla klienta i z jakością obsługi klientów. Klienci IBM używają chatbotów w wielu przypadkach – w tym do angażowania klientów w procesie samoobsługi, automatyzacji procesów zaplecza, optymalizacji przepływów pracy i wielu innych.

Czy istnieje wtyczka chatbota dla Wordpress?

Tak, można użyć tej wtyczki Wordpress (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). W ciągu kilku minut możesz wyszkolić narzędzie Watson, aby odpowiadało na najczęściej zadawane pytania, dostarczało przydatnych informacji i pomagało klientom poruszać się po serwisie WWW.

Czy chatboty są dokładne?

Watson Assistant wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i wykrywania intencji, aby zrozumieć, jak dokładnie odpowiadać na pytania użytkowników końcowych. Sztuczna inteligencja stanowiąca rdzeń narzędzia Watson Assistant została zaprojektowana tak, aby poprawnie rozpoznawać niezliczone permutacje intencji w rzeczywistych interakcjach. Krótko mówiąc, zaprojektowaliśmy narzędzie Watson Assistant tak, aby łatwo je przeszkolić i aby dokładnie rozpoznawało, czego chce użytkownik.

Jak zintegrować chatbota z wiadomościami SMS?

Narzędzie Watson Assistant można wdrożyć w dowolnym kanale, takim jak telefon, SMS, Slack itp. Można dodać integrację przesyłania wiadomości tekstowych, dzięki czemu asystent może wymieniać wiadomości z klientami. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić, a aby obejrzeć film, który przedstawia proces konfigurowania, zobacz temat Phone and SMS Integration (Integracja telefonu i wiadomości SMS) w serwisie IBM Watson Apps Community.

Wypróbuj teraz

Czy chcesz wykonać kolejny krok w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obsłudze klientów?