Przegląd

Bardziej naturalny i zdolny do adaptacji niż przeciętny chatbot

IBM Watson Assistant opiera się na głębokim uczeniu, uczeniu maszynowym i modelach przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć pytania, znaleźć lub wyszukać najlepsze odpowiedzi i wykonać działanie zamierzone przez użytkownika. Watson wykorzystuje również klasyfikację intencji i rozpoznawanie jednostek, aby lepiej zrozumieć klientów w danym kontekście i w razie potrzeby przekazać ich do agenta-człowieka.

Większa dokładność

14,7

Większa o ponad 14,7% dokładność w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami według ostatnio opublikowanego badania na temat uczenia maszynowego.

Szybsza nauka

50X

Umożliwia osiągnięcie takiej samej lub lepszej dokładności średnio 50 razy szybciej (PDF 240 KB, odsyłacz kieruje poza serwis IBM) według ostatniego raportu porównawczego.

Ciągłe doskonalenie

79%

Algorytm wykrywania intencji ma obecnie dokładność na poziomie 79% w samodzielnym odpowiadaniu na zapytania klientów.

Chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję, który rozumie

Rozumie każde żądanie

Najlepsze w swojej klasie przetwarzanie języka naturalnego może być szybko przeszkolone do zrozumienia nowego tematu w dowolnym języku przy użyciu zaledwie kilku przykładowych zdań.

Dostosowuje się do dziedziny użytkownika

Prawnie zastrzeżone modele głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji automatycznie wykrywają Twoją dziedzinę biznesową i dostosowują się do niej w oparciu o zdania, które dostarczasz jako dane szkoleniowe.

Wie, kiedy nie odpowiadać

Modele wykrywania nieistotnych spraw pomagają systemowi wiedzieć, kiedy „brzmieć” pewnie, a kiedy odesłać do dokumentacji zawierającej pomoc lub do agenta-człowieka.

Rozpoznaje odpowiedzi w zwykłym języku

Potężne modele wykrywania jednostek mogą rozpoznawać odpowiedzi klientów w zwykłym języku, np. synonimy, daty, godziny, liczby i nie tylko – wszystko to w kontekście zdania.

Nie zadaje zbędnych pytań

Zmniejsz frustrację, wykorzystując informacje zebrane w poprzednich pytaniach, aby pominąć zbędne kroki i usprawnić konwersację.

Obsługuje naturalną konwersację bez przerywania

Z wdziękiem obsługuj niejasne prośby, zmiany tematu, błędy ortograficzne i nieporozumienia podczas interakcji z klientem, a wszystko to bez dodatkowych ustawień.

Sztuczna inteligencja, która ma spostrzeżenia

Rekomendacje intencji

Watson Assistant wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania skupisk nierozpoznanych tematów w istniejących dziennikach, pomaga określić priorytetowe tematy, które należy dodać do systemu jako nowe tematy.

Przykład i rekomendacje jednostek

Czasami istniejące tematy wymagają bardziej zróżnicowanych przykładów szkoleniowych. Dlatego Watson Assistant rekomenduje zdania lub jednostki, które należy dodać do istniejących tematów.

Usuwanie sprzecznych intencji

Automatycznie wykrywa potencjalne nakładanie się danych szkoleniowych i ostrzega o takich sytuacjach, ponieważ mogłyby negatywnie wpłynąć na wydajność asysty.

Opinia

Często zadawane pytania

Czy technologia chatbotów wykorzystuje uczenie maszynowe lub przetwarzanie języka naturalnego (NLP)?

Watson bazuje na głębokim uczeniu, uczeniu maszynowym i modelach przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby podnieść jakość obsługi klienta i pomóc mu zmienić termin spotkania, śledzić przesyłkę lub sprawdzić stan konta. Watson wykorzystuje także algorytmy uczenia maszynowego i zadaje pytania uzupełniające, aby lepiej zrozumieć klientów i w razie potrzeby przekazać ich obsługę agentowi-człowiekowi.

Wypróbuj udoskonalony model wykrywania intencji. Ten nowy model, który jest oferowany jako funkcja beta w anglojęzycznych dialogach i umiejętnościach działania, jest szybszy i dokładniejszy. Łączy w sobie tradycyjne uczenie maszynowe, szkolenie transferowe i techniki głębokiego uczenia w jeden spójny model, który jest wysoce reaktywny w czasie pracy. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Udoskonalone rozpoznawanie intencji.

Co to jest konwersacyjna sztuczna inteligencja?

Konwersacyjna sztuczna inteligencja odnosi się do technologii, takich jak chatboty lub agenty wirtualne, z którymi użytkownicy mogą rozmawiać. Wykorzystują one duże ilości danych, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc naśladować ludzkie interakcje, rozpoznając mowę i tekst oraz tłumacząc ich znaczenie na różne języki.

Jakie są typowe przypadki użycia platformy chatbot?

Obsługa klienta to najczęstszy przypadek użycia chatbota. Chatboty są pomocne zarówno dla firm zorientowanych na produkty, jak i usługi, aby zapewnić doskonałe wrażenia użytkowników poprzez odpowiadanie na ich pytania, prowadzić klientów przez proste sposoby rozwiązywania problemów i odsyłać ich do zasobów, których potrzebują. Chatboty są również często wykorzystywane przez zespoły sprzedażowe, które szukają narzędzia wspierającego generowanie potencjalnych klientów. Chatboty mogą szybko zweryfikować potencjalnych klientów na podstawie zadawanych przez nich pytań, a następnie przekazać ich do przedstawicieli handlowych (ludzi) w celu przeprowadzenia transakcji. Chatboty mogą być nawet wykorzystywane w handlu elektronicznym, działając jako cyfrowy sprzedawca, który zapewnia obsługę klientów podobną do obsługi w sklepach stacjonarnych. Chatboty w handlu elektronicznym mogą zapewnić spersonalizowany sposób dokonywania zakupów, który przekształca pasywnych odwiedzających w zaangażowanych potencjalnych klientów.

W jaki sposób można wykorzystać chatboty do automatyzacji procesów obsługi klienta?

Klient przeglądający serwis WWW dotyczący produktu lub usługi może mieć pytania dotyczące różnych funkcji, atrybutów lub planów. Chatbot może dostarczyć odpowiedzi, pomagając klientowi zdecydować, który produkt lub usługę kupić, albo podjąć kolejny logiczny krok w kierunku ostatecznego zakupu. W przypadku bardziej złożonych zakupów z wieloetapowym lejkiem sprzedażowym, chatbot może zakwalifikować potencjalnego klienta przed jego połączeniem z wyszkolonym sprzedawcą.

Jak rozwiązania chatbot poprawiają zadowolenie klientów?

Dzisiaj to chatboty spójnie i przez całą dobę zarządzają komunikacją z klientami, nieprzerwanie poprawiając przy tym jakość odpowiedzi i pozwalając utrzymać koszty na niskim poziomie. Chatboty automatyzują przepływ pracy i uwalniają pracowników od powtarzających się zadań. Chatbot pozwala ponadto wyeliminować długi czas oczekiwania na telefoniczną obsługę klienta czy jeszcze dłuższy proces komunikacji przy użyciu poczty e-mail, czatu lub Internetu, a wszytko dzięki temu, że chatboty potrafią obsłużyć dowolną liczbę użytkowników jednocześnie. To wspaniałe wrażenia użytkownika, a zadowoleni klienci są bardziej lojalni.

Czy agenty wirtualne lub chatboty odpowiadają klientom w czasie rzeczywistym?

Chatbot może odpowiedzieć na pytania 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Może pełnić funkcję pierwszej linii obsługi, pomagać w komunikacji z klientami w sezonie świątecznym i oferować dodatkowe funkcje wsparcia. Korzystanie z chatbota co najmniej pomoże zmniejszyć liczbę użytkowników, którzy muszą rozmawiać z człowiekiem, co pozwoli firmom uniknąć podnoszenia liczby pracowników z powodu większego zapotrzebowania oraz wprowadzania pracującego całodobowo personelu obsługi klienta.

Co to jest API?

Interfejs API to oprogramowanie pośredniczące, które umożliwia dwóm aplikacjom komunikowanie się ze sobą poprzez otwarcie ich danych i funkcjonalności. Programiści aplikacji korzystają z interfejsu API do komunikowania się z innymi produktami i usługami w celu zwrócenia informacji żądanych przez użytkownika końcowego. W przypadku korzystania z aplikacji (takiej jak asysta wirtualna) na telefonie lub komputerze aplikacja łączy się z Internetem i wysyła dane do serwera za pośrednictwem interfejsu API. Następnie interfejs API pomaga serwerowi interpretować dane, dzięki czemu może wykonać niezbędne działania. Na koniec serwer wysyła żądane dane z powrotem do urządzenia użytkownika za pośrednictwem interfejsu API, gdzie są one interpretowane przez aplikację i prezentowane użytkownikowi w czytelnym formacie. Bez interfejsów API wiele aplikacji internetowych, na których tak bardzo polegamy, nie mogłoby działać.

Czy można wejść w interakcję z chatbotem obsługi klienta w aplikacji dla urządzeń przenośnych?

Tak, w rzeczywistości wdrażanie chatbotów w aplikacjach dla urządzeń przenośnych jest częstym przypadkiem użycia. Lloyds Banking Group, największy bank detaliczny w Wielkiej Brytanii, ma wiele asyst wirtualnych, z których najważniejszą jest aplikacja do bankowości mobilnej, dzięki której ponad 10 milionów klientów mobilnych może komunikować się z bankiem w dogodnym dla siebie czasie.

Czy mogę wdrożyć mojego bota wykorzystującego sztuczną inteligencję w kanałach mediów społecznościowych, takich jak Facebook Messenger, Whatsapp, Slack lub Amazon Alexa?

Tak, możesz wdrożyć swojego chatbota na platformach Facebook Messenger, Intercom, Slack, SMS z Twilio i WhatsApp. Możesz nawet go wdrożyć w Amazon Alexa. Dowiedz się więcej o integracjach narzędzia Watson Assistant.

Czy istnieją szablony chatbotów, które mogę wykorzystać?

Domyślnie okno rozmowy sieciowej wyświetla ekran startowy, który może witać użytkowników i informować ich o sposobie interakcji z asystą. Więcej informacji na temat klas pomocniczych CSS, których można użyć do zmiany stylu ekranu startowego, zawiera dokumentacja dotycząca gotowych szablonów.

Czy mogę połączyć oprogramowanie chatbota wykorzystującego sztuczną inteligencję z bazą wiedzy na potrzeby często zadawanych pytań?

Mechanizm umiejętności wyszukiwania w narzędziu Watson Assistant umożliwia znajdowanie dokładnych odpowiedzi na zapytania klientów w istniejących dokumentach, serwisach WWW, bazach wiedzy i aplikacjach korporacyjnych, w tym w systemach Salesforce, SharePoint, Box i IBM Cloud Object.

Jak działa dialogowy edytor przeciągania i upuszczania narzędzia Watson Assistant?

W przypadku większości narzędzi naprawa przepływu konwersacji jest nietrwała i podatna na błędy, ale dzięki edytorowi typu przeciągnij i upuść w narzędziu Watson Assistant możesz szybko zmienić treść, warunki lub priorytety kroków bez obawy o spowodowanie kolejnych problemów.

Wypróbuj teraz

Czy chcesz wykonać kolejny krok w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obsłudze klientów?