Przegląd

Holistyczna analiza zaangażowania klienta

Zobacz pełny wpływ narzędzia Watson Assistant na Twoich klientów i Twoją firmę.

Przegląd dziennika

Zapewnienie pełnej przejrzystości przez przeglądanie całych konwersacji między klientem a asystą.

Wykorzystanie rekomendacji sztucznej inteligencji

Identyfikowanie luk w treści bieżących szkoleń w odniesieniu do nowych i pojawiających się tematów, którymi interesują się klienci.

Porównywanie pokrycia w czasie

Spojrzenie na oś czasu pokrycia intencji umożliwia sprawdzenie, jak poprawia się zakres treści.

Wpływ na biznes dzięki zawieraniu

Zrozumienie wpływu na biznes i jak dobrze asysta może zaspokajać potrzeby klientów bez angażowania agenta-człowieka.

Szczegółowe raporty

Śledzenie podstawowych kluczowych wskaźników wydajności i zrozumienie ruchu odbieranego przez asystę, z możliwością filtrowania wydajności według intencji lub jednostek.

Dane tam, gdzie są potrzebne

Wywołanie interfejsu API umożliwia wprowadzenie danych dzienników do własnej bazy danych i zastosowanie inteligentnych narzędzi analitycznych wraz z innymi ważnymi danymi biznesowymi.

Automatyczne uczenie i rekomendacje

Samodoskonalenie chatbota

Dzięki automatycznemu uczeniu chatbot uczy się na podstawie interakcji między użytkownikami i asystą.

Śledzenie wpływu

Abstrakcyjne szkło powiększające przeszukujące dokument

Przeglądaj wizualizacje, które ilustrują wpływ automatycznego uczenia na wydajność asysty.

Rekomendacje sztucznej inteligencji

Abstrakcyjny symbol osoby połączonej z trzema kształtami

Lepsza obsługa klientów z wykorzystaniem zestawów intencji rekomendowanych przez narzędzie Watson w celu pokrycia najczęstszych intencji i zapytań klientów.

Model wykrywania intencji

Abstrakcyjny symbol sieci w kształcie mózgu

Połączenie tradycyjnego uczenia maszynowego, szkolenia transferowego i technik głębokiego uczenia w jeden spójny model, który jest wysoce reaktywny w czasie pracy.

Opinia

Często zadawane pytania

Jaką analitykę konwersacyjną oferuje Watson Assistant?

Pulpit analizy w narzędziu Watson Assistant udostępnia historię konwersacji między użytkownikami i wdrożoną asystą. Historię tę można wykorzystać do poprawy sposobu, w jaki asysta rozumie prośby użytkowników i na nie reaguje.

Jakie są kluczowe parametry, które dobrze jest śledzić w przypadku mojego chatbota wykorzystującego sztuczną inteligencję?

Zawieranie (Containment): liczba konwersacji, w których asysta jest w stanie spełnić prośbę klienta bez interwencji człowieka.

Pokrycie (Coverage): liczba konwersacji, w których asysta jest przekonana, że może obsłużyć prośbę klienta.

Łączna liczba konwersacji (Total conversations): łączna liczba konwersacji między aktywnymi użytkownikami i asystą w wybranym okresie.

Średnia liczba wiadomości na konwersację (Average messages per conversation): łączna liczba wiadomości odebranych w wybranym okresie podzielona przez łączną liczbę konwersacji w tym okresie.

Łączna liczba wiadomości (Total messages): łączna liczba wiadomości odebranych od aktywnych użytkowników w wybranym okresie.

Aktywni użytkownicy (Active users): liczba unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z asysty w wybranym okresie.

Średnia liczba konwersacji na użytkownika (Average conversations per user): łączna liczba konwersacji podzielona przez łączną liczbę unikalnych użytkowników w wybranym okresie.

Użyj karty parametrów, aby przejrzeć je wszystkie.

Czy mogę przeglądać parametry chatbota w czasie rzeczywistym?

Strona przeglądu w sekcji analizy zawiera podsumowanie interakcji między użytkownikami a asystą. Możesz zobaczyć ruch w danym okresie, a także intencje i jednostki, które były najczęściej rozpoznawane w konwersacjach z użytkownikami.

Możesz wybrać, czy dane mają być wyświetlane dla jednego dnia, tygodnia, miesiąca, czy kwartału. W każdym przypadku punkty danych na wykresie dopasowują się do odpowiedniego okresu pomiarowego. Na przykład podczas wyświetlania wykresu dla dnia dane są prezentowane w wartościach godzinowych, ale podczas wyświetlania wykresu dla tygodnia dane są prezentowane według dnia. Tydzień zawsze trwa od niedzieli do soboty. Możesz również tworzyć okresy niestandardowe, takie jak tydzień, który trwa od czwartku do następnej środy, lub miesiąc, który rozpoczyna się w dowolnym dniu innym niż pierwszy.

Jak poprawić jakość chatbota?

Zmierz liczbę pojedynczych wiadomości, które zostały słabo zrozumiane. Wiadomości te nie są sklasyfikowane według intencji i nie zawierają żadnych znanych jednostek. Przeglądanie nierozpoznanych wiadomości może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów z dialogiem.

Czy mogę zmierzyć satysfakcję użytkowników?

Wykorzystaj wbudowane parametry do analizowania dzienników konwersacji między klientami a asystą, aby ocenić, jak dobrze sobie radzi, i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Jak zmierzyć łączną liczbę użytkowników, liczbę aktywnych użytkowników i nowych użytkowników?

Pulpit analizy w narzędziu Watson Assistant udostępnia historię konwersacji między użytkownikami i wdrożoną asystą. Tej historii można użyć do pomiaru liczby użytkowników wchodzących w interakcję z asystą.

W jaki sposób zmierzyć łączną liczbę konwersacji i łączną liczbę wiadomości?

Pojedyncza konwersacja składa się z wiadomości, które aktywny użytkownik wysyła do asysty, oraz wiadomości, które asysta wysyła do użytkownika w celu zainicjowania konwersacji lub udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoja asysta zaczyna od słów „Cześć, jak mogę Ci pomóc?”, a następnie użytkownik zamknie przeglądarkę bez udzielenia odpowiedzi, ta wiadomość jest uwzględniana w łącznej liczbie konwersacji.

Pulpit analizy w narzędziu Watson Assistant udostępnia historię konwersacji między użytkownikami i wdrożoną asystą. Tej historii można użyć do określenia łącznej liczby konwersacji i wiadomości.

Czy mogę zobaczyć, ile razy chatbot przekazał obsługę do agenta-człowieka?

Aby dokładnie zmierzyć zawieranie, należy zidentyfikować, kiedy ma miejsce interwencja człowieka. W tym celu przede wszystkim wykorzystywane są odpowiedzi typu Połącz z agentem-człowiekiem. Jeśli dziennik konwersacji użytkownika zawiera odpowiedzi typu Połącz z agentem-człowiekiem, wówczas konwersacja jest uważana za niezawartą.

Czy mogę monitorować analizę odczuć?

W IBM Watson oferujemy analizę odczuć jako kluczową funkcję w usłudze Watson Natural Language Understanding (NLU).

Czy mogę monitorować zachowania i interakcje użytkowników?

Istnieje możliwość wyświetlenia dzienników dla wersji umiejętności, która jest uruchomiona w środowisku produkcyjnym, na karcie analizy wersji rozwojowej umiejętności. W przypadku znalezienia błędnych klasyfikacji lub innych problemów można je poprawić w wersji rozwojowej umiejętności, a następnie wdrożyć ulepszoną wersję w środowisku produkcyjnym po przeprowadzeniu testów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usprawnianie działania asysty.

Wypróbuj teraz

Czy chcesz wykonać kolejny krok w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obsłudze klientów?