Obejrzyj demo

Zobacz krótkie wideo demonstracyjne, które pokazuje, jak IBM Watson® AIOps pomaga zespołom IT. W przedstawionej sytuacji rozwiązanie Watson AIOps reaguje na przestój w dostępności sklepu internetowego. Informatyk w czasie rzeczywistym otrzymuje alert na platformie Slack. Powiadomienie zawiera raport dotyczący incydentu wraz z informacją o problemie i usługach, na które może mieć on wpływ. Watson AIOps wyciąga wnioski z wcześniejszych incydentów i na tej podstawie proponuje rozwiązanie, dzięki czemu informatyk może szybko zareagować na daną sytuację.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Watson AIOps może ułatwić zespołowi IT znajdowanie odpowiedzi w posiadanych już danych, zapoznaj się z interaktywnym demo. Zobacz, jak Watson AIOps identyfikuje i zbiera sygnały, wykorzystując do tego różne kanały ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, w tym alerty, dzienniki i zgłoszenia.

Zobacz demo →

 

 

Zależy Ci na Netcool?

Jesteś we właściwym miejscu! Zespół IBM wbudował w rozwiązanie Watson AIOps opcje zarządzania zdarzeniami, topologii i analiz predykcyjnych oferowane przez Netcool® Operations Insight. Watson AIOps to najnowsza wersja licencji systemu Netcool lub Omnibus.

Szybkie rozwiązywanie problemów

ilustracja symbolizująca wysyłanie i odbieranie prawidłowych danych

Możesz skonsolidować dane z odseparowanych źródeł, by zapewnić zespołom jeden intuicyjny interfejs, który daje kompleksowy wgląd w dokładne informacje o incydentach informatycznych. Za pomocą sztucznej inteligencji (AI) Watson AIOps w czasie rzeczywistym analizuje informacje i przedstawia płynące z nich wnioski oraz zalecenia, które umożliwiają szybkie rozwiązywanie złożonych problemów IT, co pozwala zminimalizować zakłócenia w świadczeniu usług i zapobiegać przestojom.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 547 kB) →

Wdrożenie AI w IT (AIOps)

symboliczna ilustracja drogi do wdrożenia AI w IT

Organizacje coraz częściej szukają sposobów, które dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji (AI) w procesach IT pozwoliłyby im na lepsze zarządzenie ryzykiem, reputacją i wynikami finansowymi. Do realizacji tego celu rozwijające się zespoły i organizacje wykorzystują podejście preskryptywne.

Zrozumienie: aby korzystać ze sztucznej inteligencji i zaawansowanych analiz, organizacje potrzebują solidnego zaplecza opartego na niezawodnych narzędziach obsługujących różnorodne dane, takie jak metryki, zdarzenia i dzienniki. Te źródła danych mogą w czasie rzeczywistym dostarczać cennych informacji pozyskanych na drodze bezpośredniej obserwacji, ułatwiających zarządzanie złożonymi aplikacjami i systemami.

Przewidywanie: za pomocą różnych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe czy topologie, organizacje mogą pozyskiwać więcej cennych informacji z rozproszonych danych, by wykorzystać solidną bazę, którą już posiadają. Narzędzia te umożliwiają przewidywanie zagrożeń i proaktywne zapobieganie im, a ponadto pozwalają analizować bardziej złożone dane nieustrukturyzowane

Automatyzacja: rozbudowując posiadane zaplecze o topologię, sztuczną inteligencję i inne zaawansowane narzędzia, organizacje mogą korzystać z automatyzacji, która pozwala jeszcze bardziej zredukować koszty i zagrożenia oraz wdrażać bardziej wyrafinowane strategie zarządzania aplikacjami i środowiskami, np. oparte na integracji procesów z czatem (ChatOps).

Co oferuje Watson AIOps

Wyszukiwanie w danych powiązań i zależności

Watson AIOps łączy sygnały z różnych źródeł danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, by w przejrzystym ujęciu przedstawiać informacje o anomaliach i ich źródłach, pozwalając w ten sposób na szybsze analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym

Monitorując dane w czasie rzeczywistym, Watson AIOps może dostarczać cennych spostrzeżeń dotyczących rozwoju złożonych problemów i zapewniać ich transparentność, dzięki czemu zespoły mogą szybciej diagnozować i eliminować newralgiczne dla działalności komplikacje.

Wykorzystanie dotychczasowych narzędzi

Watson AIOps wykorzystuje wstępnie wytrenowane modele oparte na sztucznej inteligencji (AI), dostrojone przy użyciu danych z posiadanych przez Ciebie narzędzi do monitorowania, by dostarczać Twoim zespołom nowe, wartościowe wyniki analiz istotne dla użytkowanych przez nich środowisk.

Jak działa Watson AIOps

Watson AIOps odszukuje korelacje między rozproszonymi danymi w łańcuchu narzędzi i wydobywa z nich cenne spostrzeżenia, które pomagają w szybszym identyfikowaniu głównych przyczyn problemów. Użytkownicy nie potrzebują już wielu paneli kontrolnych, ponieważ wyniki analiz i zalecenia są włączane bezpośrednio do istniejących przepływów pracy, dzięki czemu można błyskawicznie reagować na incydenty IT.

diagram przedstawiający, jak wyniki analiz i rekomendacje są integrowane bezpośrednio z przepływami pracy

Watson AIOps w praktyce

Statek towarowy z kontenerami

Łańcuch dostaw

Dostarczanie towarów wymaga precyzyjnego zarządzania czasem i logistyką.

Watson AIOps pomaga zapewniać całodobową dostępność newralgicznych aplikacji obsługujących te zadania, by sprostać wymaganiom globalnych łańcuchów dostaw i oczekiwaniom klientów.

Człowiek przykładający lewą rękę do policzka tak, jakby analizował to, co robi na komputerze. Obok na biurku leży ładujący się telefon komórkowy

Usługi finansowe

Sektor transakcji finansowych i handlu wymaga od firm, by zapewniały klientom szybką obsługę IT.

Watson AIOps pomaga zapobiegać incydentom z wyprzedzeniem i rozwiązywać problemy, gdy tylko się pojawią.

Kobieta przyciskająca telefon komórkowy do ucha ramieniem i trzymająca w rękach tablet, na którym chce coś napisać

Handel elektroniczny

Każda przerwa w dostępności sklepu internetowego negatywnie wpływa na zadowolenie klientów i oznacza stratę przychodów.

Rozwiązanie Watson AIOps pozwala monitorować zaawansowane platformy handlu elektronicznego w czasie rzeczywistym, by w razie przestoju w ich dostępności można je było błyskawicznie przywrócić.

Partnerzy

Logo Zoom

Komunikacja wideo

Zoom oferuje intuicyjną, niezawodną platformę w chmurze do prowadzenia konferencji audio i wideo, obsługi czatów i organizowania webinariów, dzięki której jest liderem na rynku nowoczesnych rozwiązań do komunikacji wideo w przedsiębiorstwie.

Logo Slack

Komunikacja grupowa

Slack to jedna z najlepszych platform do komunikacji grupowej, która zapewnia dostęp do wszystkich członków zespołu oraz danych i narzędzi.

Logo rozwiązania Sysdig

Monitorowanie kontenerów

Platforma Sysdig to otwarte rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które łączy zabezpieczenia z narzędziami do tworzenia i eksploatacji oprogramowania w celu obsługi wdrożeń produkcyjnych od początku przeznaczonych dla chmury.

Logo LogDNA

Zarządzanie dziennikami

LogDNA jest firmą, która oferuje rozwiązanie do zarządzania dziennikami stworzone z myślą o przyszłości biznesu.

Logo PagerDuty

Operacje realizowane w czasie rzeczywistym

PagerDuty to platforma do obsługi operacji realizowanych w czasie rzeczywistym, która łączy dane z systemów z ludzką inteligencją, by zapewniać organizacjom widoczność informacji i zwinność.

Logo Box

Zarządzanie treścią

Platforma Box jest uniwersalnym narzędziem do zarządzania całą treścią wykorzystywaną w ramach współpracy i procesów wewnętrznych i zewnętrznych, a także do zabezpieczania, udostępniania i nadzorowania tej treści.

Logo Humio

Nowoczesne zarządzanie dziennikami

Obserwacja procesów przesyłania strumieniowego na dużą skalę dzięki nieograniczonym pakietom przesyłania danych dla środowisk na serwerach własnych lub w chmurze.

Logo Turbonomic

Zarządzanie zasobami aplikacji

Jednoczesna optymalizacja kosztów, wydajności aplikacji i zgodności z wymogami — w czasie rzeczywistym.

Logo Hazelcast

Platforma przetwarzania w pamięci wewnętrznej

Bezprecedensowa szybkość i skalowalność aplikacji w każdej lokalizacji — od środowisk wewnętrznych przez chmurę po brzeg sieci.

Next Steps

Pierwsze kroki z rozwiązaniem Watson AIOps

Umów się na konsultację

Dowiedz się więcej o IBM i AIOps