Webinarium poświęcone hybrydowemu rozwiązaniu IAM

Dowiedz się więcej o tym, jak przeprowadzić migrację na hybrydowe rozwiązanie IAM poprzez stopniowe wdrożenie.

Przegląd

Oprogramowanie IBM Security™ Verify pomaga chronić cyfrowych użytkowników, zasoby i dane w środowisku cmury hybrydowej. Niezależnie od tego, czy system dostępu za pomocą haseł jest tworzony po raz pierwszy, czy funkcja IAM jest dodawana do istniejącej infrastruktury lokalnej, zawsze można dostosować produkt Verify tak, aby odpowiednio zmodernizować IAM na potrzeby organizacji o dowolnej wielkości.

Oszczędności i korzyści biznesowe

Więcej informacji znajduje się w raporcie o łącznym wpływie finansowym Forrester Total Economic Impact*

Wyzwania i korzyści dla różnych stanowisk

Menedżer biznesowy

Zbliżenie na menedżera biznesowego

Menedżer biznesowy

Oprogramowanie IBM Security Verify pozwala w sposób bezpośredni zarządzać uprawnieniami zespołu, a także podnosić wydajność i eliminować wąskie gardła w procesie IT — bez konieczności czekania na pomoc zespołu IT.

Administrator IAM

Zbliżenie na administratora IAM

Administrator IAM

IBM Security Verify pomaga przeprowadzić integrację z istniejącą infrastrukturą, automatyzuje ochronę przed ryzykiem i upraszcza konfigurację środowiska IAM, pozwalając na bieżąco realizować potrzeby organizacji, a także skuteczniej chronić użytkowników przed zagrożeniami.

Dla programisty

Zbliżenie na programistę

Dla programisty

Rozwiązanie Verify będącym oprogramowaniem oferowanym w postaci usługi udostępnia sterowane, niskokodowe środowisko z solidnymi interfejsami API, dokumentacją i kodem przykładowym — dzięki temu nawet osoby, które nie są specjalistami ds. IAM, mogą tworzyć przepływy wykonawcze w celu uwierzytelniania oraz wprowadzania do aplikacji funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Powiązane produkty

Przypis

*The Total Economic Impact™ Of IBM Security Verify — raport firmy analitycznej Forrester dotyczący łącznego wpływu finansowego, zlecony przez firmę IBM, lipiec 2020 r.