Przegląd

Najważniejsze cechy i funkcje

Szybka integracja aplikacji oferowanych w postaci usługi (SaaS)

zrzut ekranu przedstawiający konektory do integracji aplikacji

Szybka integracja aplikacji oferowanych w postaci usługi (SaaS)

Używaj gotowych konektorów dla popularnych aplikacji SaaS w celu uproszczenia integracji ze swoim środowiskiem.

Korzystanie z szablonów niestandardowych aplikacji

zrzut ekranu przedstawiający szablony uwierzytelniania w Verify

Korzystanie z szablonów niestandardowych aplikacji

Korzystaj z niestandardowych aplikacji w chmurze za pośrednictwem wstępnie opracowanych szablonów dla aplikacji opartych na protokołach SAML 2.0 i OpenID Connect (OIDC). Wykonaj kolejne zalecane czynności, aby usprawnić integrację.

Ochrona aplikacji lokalnych

zrzut ekranu przedstawiający bramę IBM Application Gateway

Ochrona aplikacji lokalnych

Użyj odwrotnego proxy bramy IBM® Application Gateway, aby rozszerzyć zakres kontroli na lokalne aplikacje sieciowe.

Zarządzanie strategiami dostępu

Tworzenie strategii dostępu i zarządzanie nimi

Tworzenie strategii dostępu i zarządzanie nimi (05:17)

Zarządzanie strategiami dostępu

Twórz indywidualne strategie dostępu do zasobów chronionych przez Verify. Określ sposoby uzyskiwania przez użytkowników dostępu do aplikacji i ustal, czy wymagane jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

Dodawanie kolejnych źródeł tożsamości

zrzut ekranu przedstawiający opcje źródeł tożsamości w Verify

Dodawanie kolejnych źródeł tożsamości

Zintegruj obsługiwane aplikacje z procesami logowania do serwisów społecznościowych, takich ja Google, Apple, LinedIn i nie tylko. W Verify obsługiwany jest także system ZenKey, w którym do uwierzytelniania użytkowników wykorzystywane są dane od operatorów komórkowych.

Uproszczenie zarządzania użytkownikami

zrzut ekranu przedstawiający funkcje atrybutów użytkownika w Verify

Uproszczenie zarządzania użytkownikami

Wprowadzaj do profili użytkowników wstępnie zdefiniowane atrybuty lub stosuj atrybuty niestandardowe, korzystając z narzędzi zewnętrznych. Uruchamiaj wielowierszowe reguły i wyrażenia na potrzeby złożonych przypadków użycia atrybutów.

Wypróbuj Verify za darmo

Zacznij od skorzystania z podręczników konfiguracji oraz dokumentów pomocy dostępnych w aplikacji.