Najważniejsze cechy i funkcje

Uproszczenie procesu udostępniania tożsamości

Integracja z usługą Active Directory i platformą ServiceNow

Integracja z usługą Active Directory i platformą ServiceNow (03:40)

Uproszczenie procesu udostępniania tożsamości

Używaj funkcji udostępniania wybranym aplikacjom w oparciu o interfejs API lub system SCIM. Zastosuj obsługę agentów i adapterów na potrzeby usługi Active Directory i innych rozwiązań lokalnych, takich jak LDAP czy Oracle.

Automatyczna ponowna certyfikacja

Automatyzacja kampanii ponownej certyfikacji

Automatyzacja kampanii ponownej certyfikacji (05:04)

Automatyczna ponowna certyfikacja

Ustal częstotliwość ponownej certyfikacji dla aplikacji o wysokim stopniu ryzyka, aby realizować wymogi zgodności. Uruchom współbieżne i okresowe kampanie certyfikacyjne w oparciu o użytkowników, grupy lub oba te elementy.

Delegowanie kontroli dostępu

Upraszczanie żądań dostępu

Upraszczanie żądań dostępu (02:25)

Delegowanie kontroli dostępu

Przekaż upoważnienia menedżerom działów, aby mogli zapewniać pracownikom szybszy dostęp do aplikacji oraz pełnego ich katalogu.

Zasoby

Udostępnianie w usłudze Active Directory

Skonfiguruj zarządzanie cyklem życia użytkownika Verify na potrzeby lokalnej usługi Microsoft Active Directory.

Integracja z platformą Aquera

Dowiedz się więcej na temat wejściowej integracji aplikacji związanych z zasobami kadrowymi oraz poznaj przykłady udostępniania tożsamości na zewnątrz.

Wypróbuj Verify za darmo

Zacznij od skorzystania z podręczników konfiguracji oraz dokumentów pomocy dostępnych w aplikacji.