Przegląd wykonawczy przygotowany przez organizację analityczną KuppingerCole

Zapoznaj się ze szczegółowym przeglądem możliwości produktu IBM Security™ Verify jako platformy CIAM.

Przegląd

Elementy składowe platformy CIAM

Przekonaj się, w jaki sposób rozwiązanie CIAM pomaga realizować unikatowe wyzwania związane z bezpiecznym dostępem konsumentów

Potrzeby związane z platformą CIAM wg stanowiska

Kierownicy ds. marketingu

kobieta patrząca na tablet

Kierownicy ds. marketingu

Cel platformy CIAM: zdobycie, utrzymywanie i powiększenie puli użytkowników w spersonalizowanym, kontrolowanym przez użytkowników środowisku, w którym przestrzega się zasad prywatności.

Kierownicy działów

mężczyzna patrzący na tablet

Kierownicy działów

Cel platformy CIAM: stworzenie udoskonalonego, bezproblemowego środowiska opartego na nowoczesnych interfejsach i narzędziach angażowania oraz sprzyjającego osiąganiu celów organizacji.

Liderzy ds. bezpieczeństwa i prywatności

klient w sklepie płacący smartfonem

Liderzy ds. bezpieczeństwa i prywatności

Cel platformy CIAM: zapewnienie bezpiecznych interakcji z konsumentami, aby wyeliminować ryzyko oszustw związanych z użytkownikami i naruszeń kont. Dostarczenie przejrzystego i kontrolowanego przez użytkownika środowiska oraz utrzymanie zgodności.

Liderzy IT

dwie kobiety w biurze analizujące schemat systemu

Liderzy IT

Cel platformy CIAM: zmniejszenie złożoności procesu wdrożenia i utrzymania rozwiązania IAM. Wprowadzanie najnowszych standardów zarządzania tożsamością w celu zachowania nowoczesnego stanu zabezpieczeń.

Zespół i programiści rozwiązania IAM

mężczyzna w biurze patrzący na laptopa

Zespół i programiści rozwiązania IAM

Cel platformy CIAM: uproszczenie prac programistycznych; ochrona i utrzymanie zasad dotyczących aplikacji dzięki niskokodowym i konfigurowalnym przepływom pracy

Forrester uznaje IBM za lidera

Więcej na ten temat dowiesz się z raportu Forrester Wave: Customer Identity and Access Management report. (Raport dotyczący zarządzania tożsamością konsumentów i dostępem).