Przegląd

Najważniejszy jest pełny kontekst

Skuteczna kontrola dostępu polega na równoważeniu zaufania i ryzyka. W rozwiązaniu IBM Security™ Verify, będącym oprogramowaniem udostępnianym w postaci usługi (SaaS), metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji są używane do analizy kluczowych parametrów — użytkownika, urządzenia, aktywności, środowiska i zachowania — z uwzględnieniem kontekstu, który pozwala ustalać wszystkie oceny ryzyka. Ta analiza pomaga podejmować dokładniejsze, oparte na kontekście decyzje dotyczące uwierzytelniania, a w efekcie skuteczniej chronić firmę i środowisko użytkowników.

Uwierzytelnianie oparte na ryzyku (RBA)

Dowiedz się więcej na temat przykładów użycia dostępu adaptacyjnego w rozwiązaniach IAM dla pracowników i konsumentów.

Nieprzerwane uwierzytelnianie

Zasoby

Interaktywna demonstracja dostępu adaptacyjnego

Przeglądaj scenariusze użytkowników, by lepiej zrozumieć na czym polega warunkowy dostęp do usług oparty na czynnikach ryzyka.

Podręcznik dotyczący dostępu adaptacyjnego

Zobacz, jak jednocześnie optymalizować cyfrowe ryzyko tożsamości cyfrowej oraz wrażenia użytkownika.

Według Forrester IBM jest liderem w segmencie uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka

Poznaj oferowane przez IBM „solidne, kompleksowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby firm w zakresie uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka”.

Wypróbuj Verify za darmo

Zacznij od skorzystania z podręczników konfiguracji oraz dokumentów pomocy dostępnych w aplikacji.

Przypis

*Raport „The Forrester Wave, Risk-Based Authentication”, II kwartał 2020 r.