Przegląd

Ochrona tożsamości wszystkich osób

Procesy zarządzania tożsamością oraz dostępem pracowników i konsumentów (IAM) są realizowane w zupełnie odmienny sposób — ale wspólne rozwiązanie techniczne może wszystko przyspieszyć. IBM Security™ Verify to rozwiązanie typu tożsamość jako usługa (IDaaS), które umożliwia zarówno modernizację systemu kadrowego, jak i przeprowadzenie transformacji cyfrowej dla konsumentów. Verify oferuje pełną funkcjonalność chmurowego systemu IAM: od szczegółowego uwierzytelniania w oparciu o czynniki ryzyka po zautomatyzowane zarządzanie zgodami.

Przykłady użycia IAM

IAM dla pracowników

ekran laptopa z biblioteką aplikacji

IAM dla pracowników

Podniesienie wydajności pracowników, modernizacja systemów informatycznych i umożliwienie osadzania kontroli tożsamości w środowiskach działających zgodnie z zasadą zerowego zaufania pomoże zabezpieczyć organizację.

IAM dla konsumentów

ekran laptopa z interaktywną witryną internetową

IAM dla konsumentów

Realizowanie na żądanie spersonalizowanej i godnej zaufania obsługi dla swoich konsumentów. Prosta rejestracja, bezproblemowe zwiększanie zaangażowania oraz zarządzanie i administrowanie profilem z zachowaniem prywatności.

Funkcje

Pojedyncze uwierzytelnianie

Scentralizuj kontrolę dostępu do aplikacji w chmurze i lokalnych.

Konfigurowalny dostęp

Aktywnie zabezpieczaj użytkowników i zasoby za pomocą metod uwierzytelniania wykorzystujących czynniki ryzyka.

Zaawansowane uwierzytelnianie

Dodaj warstwę zabezpieczeń lub przejdź na system bez żadnych haseł.

Zarządzanie cyklem życia

Połącz dostęp do aplikacji z przepływami pracy w przedsiębiorstwie.

Analizy tożsamości

Monitoruj ryzyko związane z użytkownikami, uprawnieniami i aplikacjami.

Zarządzanie zgodami

Stwórz listę szczegółowych wymogów, aby skuteczniej realizować wymogi wynikające z przepisów ochrony prywatności.

Rozpocznij okres próbny

Pierwsze kroki z podręcznikami konfiguracji i pomocą w ramach aplikacji.