IBM liderem sporządzonego przez Gartner Magic Quadrant zestawienia dostawców rozwiązań do nadzorowania tożsamości i zarządzania nią

Kompleksowe nadzorowanie tożsamości i zarządzanie nią na poziomie korporacyjnym

Musisz wiedzieć, kto w Twojej organizacji dysponuje dostępem do poszczególnych zasobów, oraz w jaki sposób z niego korzysta. Czy Twoja strategia nadzorowania tożsamości przewiduje wykorzystanie inteligentnych rozwiązań? IBM skupia się na gromadzeniu i analizowaniu danych tożsamościowych, tak aby ułatwiać zachowanie zgodności zarówno z wymogami korporacyjnymi w zakresie IT, jak i przepisami prawa. Dzięki IGI zyskasz lepszą widoczność sposobów wykorzystywania uprawnień dostępu, możliwość nadawania priorytetów działaniom w zakresie zarządzania zgodnością w oparciu o analizy ryzyka, a także większą trafność decyzji dzięki przejrzystym informacjom. Wszystko to w oparciu o strategię modelowania ryzyka ukierunkowaną biznesowo, która stanowi główną zaletę, ułatwiającą życie audytorom i menedżerom zarządzającym zgodnością.

Większe zadowolenie użytkowników końcowych

Umożliwia i usprawnia udzielanie dostępu i samodzielnego zgłaszania wniosków o dostęp w celu szybkiego wdrażania i wyrejestrowywania pracowników oraz zarządzania nimi.

Ułatwienie przestrzegania zgodności z wymogami

Eliminuje zadania wykonywane ręcznie podczas audytów IT i pozwala stworzyć bezpieczniejsze środowisko.

Mniejsze ryzyko biznesowe

Ułatwia podejmowanie właściwych decyzji dotyczących dostępu i pozwala menedżerom ds. ryzyka/zgodności na błyskawiczne wykrywanie naruszeń przepisów dzięki mechanizmom zapewniającym podział obowiązków.

Analizy działań użytkowników zachowujących się ryzykownie

Pomaga w rozpoznawaniu obszarów ryzyka i optymalizacji dostępu. W tym celu zapewnia bezcenne informacje na temat podejrzanych użytkowników i zachowań.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Automatyzuje pracochłonne procesy, takie jak certyfikacje uprawnień dostępu, przetwarzanie wniosków o dostęp, zarządzanie hasłami czy udzielanie dostępu, dzięki czemu w znacznym stopniu ogranicza koszty.

Charakterystyka rozwiązania Identity Governance and Intelligence (IGI)

 • Kompleksowe zarządzanie cyklem życia kont użytkowników
 • Certyfikacja dostępu
 • Strategia modelowania naruszeń podziału obowiązków ukierunkowana biznesowo
 • Zaawansowane analizy tożsamości
 • Katalog ServiceNow z zarządzaniem dostępem
 • Udoskonalona synchronizacja haseł
 • Integracja z produktami do zarządzania kontami uprzywilejowanymi
 • Unikalne mechanizmy podziału obowiązków dla użytkowników SAP
 • Funkcje nadzoru nad danymi i mechanizmy wymagane przez RODO
 • Integracja z QRadar UBA do obsługi zagrożeń wewnętrznch
 • Znakomita i precyzyjna integracja z z/OS
 • Zgodność w cyklu zamkniętym

Przykładowe obrazy

Next Steps

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa