Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Co obejmuje edycja bezpłatna IBM Verify?

Edycja bezpłatna produktu IBM Verify umożliwia bezterminowe korzystanie z maksymalnie 5 aplikacji z pomocą klientów SAML 2.0, OpenID Connect lub OAuth2. Dzięki temu organizacje mogą wypróbować platformę Verify bez przerw w pracy.

Jaki jest poziom usług (SLA) produktu Verify?

IBM Verify gwarantuje dostępność na poziomie 99,9%, przy czym rzeczywista dostępność jest zwykle wyższa. Klienci mogą monitorować dostępność produktu Verify pod poniższym odsyłaczem.

Jak użyć produktu Verify do wykorzystania usługi Active Directory jako źródła tożsamości?

Szczegółowe informacje na temat korzystania z usługi Active Directory i innych katalogów LDAP jako źródeł tożsamości można znaleźć w Centrum Wiedzy.

Ceny

W jaki sposób licencjonowane jest rozwiązanie Verify?

Koszt rozwiązania IBM Security Verify opiera się na rzeczywistym wykorzystaniu, możliwe jest więc dodawanie/usuwanie użytkowników oraz przypadków użycia według własnych potrzeb. Metryką używaną do obliczania cen rozwiązania Verify są jednostki zasobów, które pozwalają na ilościowe odzwierciedlenie dynamicznego wykorzystania funkcji przez organizację na rzecz różnych populacji użytkowników i w różnych zastosowaniach.

Bezpieczeństwo

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa posiada Verify?

IBM Verify jest certyfikowany między innymi na zgodność z normami ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i SOC2. Sprawdź informacje o aktualnych certyfikatach, klikając poniższy odsyłacz.

W jaki sposób IBM Verify zapewnia uwierzytelnianie wieloskładnikowe połączeń VPN?

IBM Verify obejmuje klienta usługi RADIUS, który może służyć jako mechanizm uwierzytelniania dla połączeń sieci VPN i innych systemów, które obsługują protokół RADIUS. Pliki instalacyjne Linux PAM można pobrać z serwisu IBM X-Force Exchange.

Jakie sposoby uwierzytelniania użytkowników oferuje IBM Verify?

IBM Verify umożliwia korzystanie z takich metod uwierzytelniania, jak: czasowe hasła jednorazowe, wiadomości SMS/e-mail, powiadomienia push aplikacji, odcisk palca, rozpoznawanie twarzy, kody QR i inne.

Inne częste pytania

Korzystam z programu IBM Security Verify Access. Czy możliwa jest współpraca między IBM Verify i Verify Access?

Można jednocześnie korzystać z produktów Verify i Verify Access bez żadnych niedogodności. Subskrypcję produktu Verify można wykupić bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej.

Czy mogę wykorzystać Verify do ochrony moich aplikacji działających lokalnie?

Dzięki bramie aplikacji Verify rozszerza kontrolę dostępu na aplikacje WWW działające lokalnie. Sprawnie współpracuje z istniejącymi wdrożeniami programu Verify Access.

Czy mogę korzystać z IBM Verify zarówno dla kont pracowników, jak i klientów?

IBM Verify umożliwia obsługę kont klientów (katalog w chmurze i uwierzytelnianie na podstawie danych z mediów społecznościowych) oraz pojedyncze logowanie pracowników na zintegrowanej platformie — dla zwiększenia zwrotu z inwestycji i optymalizacji kosztów.

Czy IBM Verify daje możliwość zarządzania zgodami w aplikacjach?

W aplikacjach, które obsługują rozwiązania OpenID Connect i OAuth2, można łatwo aktywować funkcję zarządzania zgodami. Dzięki temu użytkownik będzie musiał udzielić zgody przed udostępnieniem mu danej aplikacji.

Czy IBM Verify zapewnia gotowe pakiety SDK?

IBM Verify daje dostęp do pakietów SDK do tworzenia rodzimych aplikacji mobilnych i aplikacji WWW wykorzystujących ze środowisk NodeJS i ReactJS. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź portal programisty.

Czy produkt IBM Verify jest zintegrowany z rozwiązaniem Keycloak lub Red Hat SSO?

Produkt IBM Verify może zostać wykorzystany w środowiskach Keycloak lub Red Hat SSO, by w pełni czerpać z możliwości modelu IDaaS, takich jak zaawansowane uwierzytelnianie. Rozszerzenia IBM Verify są dostępne na stronie Security GitHub.

Czy produkt IBM Verify jest zintegrowany z rozwiązaniem QRadar?

Możliwe jest przesyłanie danych dotyczących zdarzeń do rozwiązania QRadar, w celu identyfikowania i analizowania anomalii.

Czy produkt IBM Verify jest zintegrowany z rozwiązaniem Resilient?

Możliwe jest udostępnianie informacji o anomaliach i innych zdarzeniach rozwiązaniu Resilient. Ułatwia to podejmowanie odpowiednich działań, takich jak automatyczna zmiana hasła lub usunięcie uprawnień.