Połącz dowolnego użytkownika z dowolnym zasobem

IBM Security Verify pomaga organizacjom przekształcić tożsamość w centralny punkt strategii zerowego zaufania, mającej na celu zapewnienie każdemu użytkownikowi bezpiecznego i przystępnego korzystania z usług. Verify daje dostęp do zmodernizowanej, modułowej platformy IAM, która wykorzystuje informacje, sztuczną inteligencję i uwierzytelnianie oparte na czynnikach ryzyka do podejmowania decyzji dotyczących dostępu. Pozwala na łatwe wykorzystanie swoich funkcji za pośrednictwem interfejsów API, wspomaga programistów w adaptacji rozwiązań do niestandardowych wymagań, a jednocześnie zapewnia integrację z kompleksowymi procesami zabezpieczającymi, w tym z zarządzaniem zagrożeniami i reagowaniem na incydenty. Verify oferuje inteligentne podejście do tożsamości w hybrydowym środowisku wielochmurowym.

Pojedyncze logowanie z dowolnego urządzenia

Zapewnia zunifikowany starter aplikacji i pojedyncze logowanie — z dowolnego urządzenia do każdej aplikacji działającej lokalnie lub w chmurze.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w dowolnym systemie docelowym

Elastyczny mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego bez konieczności używania hasła chroni sieć, chmurę, rozwiązania mobilne, połączenia VPN i systemy operacyjne.

Zarządzanie cyklem życia kont i zgodnością z przepisami

Możesz wnioskować o nadanie użytkownikowi uprawnień dostępu do aplikacji, a także zatwierdzać, przyznawać i recertyfikować takie uprawnienia.

Konfigurowalny dostęp

Dynamicznie oceniaj pełne informacje o użytkownikach, urządzeniach i środowisku, zyskaj dostęp do zagregowanej oceny ryzyka, a gdy jest ono wysokie, wykorzystuj uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Analizy tożsamości

Zyskaj pełny wgląd w ryzyko związane z dostępem i zdolność do działania w oparciu o analizę ryzyka.

Najważniejsze cechy

 • Funkcja pojedynczego logowania
 • Większe bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu
 • Identyfikacja i eliminacja ryzyka związanego z dostępem dzięki analizie tożsamości
 • Dostosowanie do kontekstu z użyciem mechanizmów kontroli stałego dostępu
 • Zakładanie kont użytkowników i zarządzanie cyklem życia
 • Automatyzacja recertyfikacji
 • Mechanizm pojedynczego logowania w zunifikowanym zarządzaniu punktami końcowymi (UEM) dzięki IBM Security MaaS360
 • Rozszerzenie przepływów pracy dzięki połączeniu funkcji QRadar i Resilient
 • Ochrona aplikacji działających lokalnie z poziomu chmury
 • Rozwiązywanie problemów związanych z raportami dotyczącymi działań niestandardowych
 • Umożliwiaj menedżerom kontrolowanie dostępu z przekazaniem uprawnień

Security and privacy in the cloud

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Learn more about IBM Cloud security

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
 • ISO 27001

To learn about the compliance and certifications for a specific offering edition, consult the Cloud Services data security and privacy data sheets.

Przykładowe obrazy