Ceny rozwiązania IBM Security Verify

Koszt rozwiązania IBM Security Verify opiera się na rzeczywistym wykorzystaniu funkcji, możliwe jest więc dodawanie/usuwanie użytkowników oraz przypadków użycia według własnych potrzeb. Metryką używaną do obliczania cen rozwiązania Verify są jednostki zasobów, które pozwalają na ilościowe odzwierciedlenie dynamicznego wykorzystania funkcji przez organizację na rzecz różnych populacji użytkowników i w różnych zastosowaniach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkową pomoc

Pomożemy Ci wybrać odpowiednią opcję, optymalną dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Chat Now

Finansujemy możliwości

Zarządzanie przepływami gotówkowymi

Oferujemy kredyty i leasing przy zakupie oprogramowania, usług, systemów oraz kompletnych rozwiązań.

Krótsze oczekiwanie na korzyści

Możesz osiągnąć nawet od 2 do 3 razy wyższą wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) przy oprocentowaniu na poziomie 0% przez 12 miesięcy.

Już dziś rozpocznij swój projekt

Inwestycja zwraca się nawet o 20% szybciej niż w przypadku płatności całej kwoty z góry.

Zobacz także

IBM Security Verify for Workforce IAM

IBM Security Verify jest stworzoną z myślą o chmurze platformą do zarządzania tożsamością w modelu usługowym, obejmującą mechanizm pojedynczego logowania (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) oparte na czynnikach ryzyka i konfigurowalny dostęp. Umożliwia zarządzanie cyklem życia użytkownika i analizę tożsamości.

IBM Trusteer Pinpoint Verify

IBM Trusteer Pinpoint Verify daje możliwość uwierzytelniania wieloskładnikowego, zwiększając zaufanie do tożsamości cyfrowej, a co za tym idzie — dostarczając klientom pozytywnych doświadczeń cyfrowych.