Cechy produktu IBM Security Verify for Consumer IAM

Tożsamość cyfrowa przyjazna dla programistów

Programiści nie muszą być ekspertami w dziedzinie tożsamości, by pracować na platformach IAM. Dzięki interfejsom API, pakietom SDK oraz wiedzy zgromadzonej w portalu programisty mogą łatwo i bezpiecznie tworzyć i wdrażać aplikacje.

Ochrona z uwierzytelnianiem opartym na czynnikach ryzyka i konfigurowalnym dostępem

Zachowaj równowagę między bezpieczeństwem i komfortem użytkowników, wykorzystując mechanizm uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka i podejmuj świadome decyzje dotyczące dostępu. Ułatwiaj dostęp sprawdzonym użytkownikom i wymuszaj uwierzytelnianie tylko wtedy, gdy to konieczne. Chroń użytkowników przed podejrzanymi lub szkodliwymi działaniami, takimi jak przejmowanie kont i danych uwierzytelniających, wykorzystanie podejrzanych urządzeń i inne.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Rozporządzenia dotyczące prywatności danych, takie jak RODO i CCPA, wymagają, aby użytkownik udzielił jasnej i przejrzystej zgody. Śledź preferencje dotyczące zgód i prywatności, dając użytkownikom możliwość kontroli nad tym, jakie dane udostępniają wykorzystywanym aplikacjom.

Obsługa najnowszych metod uwierzytelniania użytkowników

Metody uwierzytelniania wieloskładnikowego rozwijają się z czasem, a wspólna platforma uwierzytelniania, taka jak IBM Verify, pomoże Ci być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. Wykorzystaj tradycyjne metody, takie jak wiadomości SMS i e-mail lub postaw na nowoczesne metody logowania bez konieczności podawania hasła: kody QR i FIDO2.

Logowanie społecznościowe

Pozwól użytkownikom na łatwe logowanie z wykorzystaniem danych z mediów społecznościowych od takich dostawców jak Google i LinkedIn lub dostawców lokalnych.

Wspólna platforma dla wszystkich aplikacji

Centralnie zarządzaj dowolnymi aplikacjami dzięki opcjom integracji OIDC, SAML 2.0 i innym. System pojedynczego logowania zapewnia jednolite doświadczenia użytkownika, których oczekują Twoi klienci.

Zarządzanie użytkownikami i samoobsługa użytkownika

Wbuduj mechanizm zarządzania tożsamością w aplikacje przeznaczone dla klientów dzięki wygodnym w użyciu interfejsom API REST. Wykorzystaj gotowe szablony rejestracji, resetowania nazwy użytkownika lub hasła i innych najczęstszych działań związanych z tożsamością użytkownika.

Monitorowanie aktywności i wydajności

Monitoruj poprawność działania programu uwierzytelniającego dzięki przystępnym raportom wykorzystania aplikacji, uwierzytelniania transakcji i szczegółów zarządzania znacznikami.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie klienta interfejsu API

  Zarządzanie cyklem życia interfejsów API

  Problem

  Musisz zapewnić użytkownikom odpowiedni zakres dostępu do danych poprzez interfejsy API.

  Rozwiązanie

  Dzięki IBM Verify masz kontrolę nad tym, które interfejsy API są wykorzystywane i w jaki sposób.

 • Zrzut ekranu przedstawiający interfejs umożliwiający dodawanie aplikacji i tokenów interfejsu API oraz zarządzanie nimi

  Zarządzanie znacznikami API na potrzeby integracji aplikacji

  Problem

  Organizacje często wykorzystują interfejsy API, udostępniając usługi o dużej wartości. By zapewnić bezpieczeństwo, znaczniki interfejsów API muszą być zarządzane i regularnie aktualizowane.

  Rozwiązanie

  Twórz nowe aplikacje i usługi, które do uwierzytelniania wykorzystują protokół OAuth i zarządzaj nimi z IBM Verify.

 • Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny aplikacji

  Wykorzystanie jednej platformy uwierzytelniania do różnych zastosowań

  Problem

  Standardy uwierzytelniania dla aplikacji stale się rozwijają, zmuszając organizacje do dostosowywania platform IAM i prowadzenia kosztownych integracji.

  Rozwiązanie

  IBM Verify upraszcza wykorzystanie programów uwierzytelniających dzięki jednej platformie obsługującej SAML 2.0, OIDC, FIDO2 i wzorce uwierzytelniania wieloskładnikowego.

 • Zrzut ekranu przedstawiający opcje uwierzytelniania wieloskładnikowego

  Zachowanie zgodności z formalnymi wymogami skutecznego uwierzytelniania

  Problem

  Przepisy PCI DSS i PSD2 narzucają konieczność stosowania uwierzytelniania wieloskładnikowego.

  Rozwiązanie

  IBM Verify integruje mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego w dowolnym miejscu, zapewniając zgodność z wymogami branżowymi.

 • Zrzut ekranu przedstawiający stronę logowania do profilu

  Skuteczne uwierzytelnianie użytkowników

  Problem

  Przestoje w działaniu usług uwierzytelniania skutkują zablokowaniem kont i niezadowoleniem klientów.

  Rozwiązanie

  IBM Verify jest wysoce dostępną usługą działającą w chmurze, obsługującą funkcję mobilnego uwierzytelniania wieloskładnikowego działającą bez opóźnień.

Zobacz także

IBM Security Verify for Workforce IAM

IBM Security Verify jest stworzoną z myślą o chmurze usługą zarządzania tożsamością w modelu usługowym, obejmującą mechanizm pojedynczego logowania (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) oparte na czynnikach ryzyka i konfigurowalny dostęp. Umożliwia zarządzanie cyklem życia użytkownika i analizę tożsamości.