Lepsza opieka nad pacjentem dzięki spójnemu zarządzaniu danymi

IBM Unified Data Model for Healthcare to branżowy wzorzec zawierający modele na potrzeby projektowania hurtowni danych, terminologię biznesową i szablony analiz, które przyspieszają opracowywanie aplikacji biznesowych. Zawiera gotowe szablony raportów, dzięki którym można zyskać pogłębiony wgląd w działania organizacji na — podstawie kluczowych wskaźników wydajności i innych kryteriów. Oprogramowanie to umożliwia lepsze poznanie sytuacji zdrowotnej populacji oraz ocenę ryzyka i zarządzanie nim.

Dowiedz się, jak IBM Unified Data Model for Healthcare usprawnia działania sektora opieki zdrowotnej

Kobieta spoglądająca na monitor komputera

Korzyści

Połącz kluczowe dane

Zyskaj jednolity wgląd w dane dotyczące pacjentów i osób ubezpieczonych w każdym obszarze opieki, obejmujący roszczenia, hospitalizację, leczenie ambulatoryjne, komunikację marketingową, udział w programach zdrowotnych, zdrowie psychiczne i inne.

Pozwól się dzielić

Stwórz platformę danych, która umożliwia udostępnianie praktycznych informacji oraz samodzielne tworzenie raportów na potrzeby przedsiębiorstwa, a także stanowi podstawę dla analiz w modelu usługowym (IaaS).

Wykorzystaj technologię chmury

Zwiększ dostępność danych, zyskaj oszczędności, zapewnij użytkownikom holistyczny wgląd w interakcje z pacjentami i standaryzuj raportowanie, by uniknąć konieczności wprowadzania poprawek.

Najważniejsze cechy i funkcje

HEDIS 2018

Obsługuje najnowsze wskaźniki HEDIS, dotyczące m.in.: przekazywania opieki nad pacjentami; badań kontrolnych po wizycie na oddziale ratunkowym dla pacjentów cierpiących na liczne, chroniczne schorzenia, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem; wykorzystywania opioidów w wysokich dawkach; wykorzystywania opioidów od różnych dostawców; badań przesiewowych i kontrolnych pod kątem depresji u młodzieży i osób dorosłych; badań przesiewowych i kontrolnych pod kątem nadużywania alkoholu; stosowania szczepionek przeciwko pneumokokom u osób starszych.

Klasyfikacja planów ubezpieczeń CMS Part C i Part D

Klasyfikacja planów ubezpieczeń Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) uwzględnia takie kategorie, jak opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, doświadczenia pacjentów posiadających plany zdrowotne, obsługę takich pacjentów i postępowanie reklamacyjne.

Obsługa standardu Fast Healthcare Interoperability Resources

Umożliwia współużytkowanie zestawów danych klinicznych oparte na standardzie Fast Health Interoperability Resources (FHIR) z wykorzystaniem interfejsu FHIR v3.x do mapowania danych w środowisku IBM Unified Data Model for Healthcare. Automatycznie klasyfikuje dane dotyczące opieki zdrowotnej i zapewnia nad nimi nadzór z wykorzystaniem opartych na standardzie FHIR klas danych dla programu IBM® InfoSphere® Information Analyzer.

Metryki danych dotyczących opieki pielęgniarskiej

Obejmuje metryki zgodne ze standardem National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI) dotyczące leczenia odleżyn, obwodowych wlewów dożylnych, niewystarczającej opieki nad pacjentem, zakażeń krwi związanych z centralnym dostępem naczyniowym i przypadków zapalenia płuc.

Obsługa tabel OMOP

Udostępnia tabele Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) zawierające jednostki logiczne i atrybuty, które można zintegorwać z dowolną obsługiwaną platformą baz danych, oraz funkcję mapowania zależności w modelach logicznych IBM Unified Data Model for Healthcare.

Wsparcie dla opieki psychologicznej i leczenia uzależnień

Analizuje zależności między opieką zdrowotną i uczestnictwem w programach pomocy społecznej. Dostarcza wyników analiz koniecznych do identyfikacji zaburzeń zachowania i przypadków nadużywania środków odurzających oraz wdrożenia odpowiedniej terapii, zgodnie z metrykami stowarzyszenia Substance Abuse and Mental Health Services Association.

Wsparcie zarządzania cyklem przychodów

Pozwala prognozować przychody w trakcie rezerwacji wizyt pacjentów i określać różnicę między przychodami prognozowanymi a rzeczywistymi. Dostarcza informacje utraconych przychodów oraz przyczyn takiej utraty, takich jak niepojawienie się pacjenta, niedostępność lekarzy lub placówek czy awarie sprzętu.