Czym jest IBM Engineering Systems Design Rhapsody Developer?

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Developer to środowisko programowania przez modelowanie (MDD), które obsługuje języki UML, SysML oraz AUTOSAR i oferuje elastyczność konieczną do pracy z użyciem języka odpowiedniego dla danej dziedziny (DSL). Automatyzuje cykl życia oprogramowania, sprzyja ponownemu wykorzystaniu zasobów, optymalizuje pracę zespołową i wykrywa błędy i defekty na wczesnym etapie prac programistycznych. Inżynierowie oprogramowania mogą tworzyć wydajne i łatwe w testowaniu architektury i projekty oprogramowania jeszcze przed uzyskaniem dostępu do docelowego sprzętu komputerowego. Wpływa to na sprawność budowania aplikacji.

Korzyści

Funkcje obrazowania

Specyfikacje i projekty możesz prezentować w formie graficznej. Usprawnij komunikację między zespołami i w całym łańcuchu dostaw, korzystając ze standardów branżowych i jednoznacznych notacji.

Weryfikacja i sprawdzanie

Zyskaj możliwość testowania projektów i sprawdzania specyfikacji — na początkowych etapach realizacji i w trybie ciągłym — dzięki opartej na modelach symulacji i analizie.

Możliwość śledzenia poszczególnych etapów

Zobacz, jak i dlaczego decyzje projektowe i kompromisy przechodzą kolejne etapy: wymagania > specyfikacja > projektowanie > pisanie kodu.

Kobieta wchodząca po spiralnych schodach, niosąca projekt systemu technicznego

Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i analityka pomagają dostosować się do zapotrzebowania rynku

Dowiedz się, w jaki sposób produkt IBM Engineering Systems Design do inżynierii systemów pomaga w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez modelowanie.

Najważniejsze cechy

  • Kompleksowe tworzenie aplikacji wbudowanych
  • Symulacja i testowanie w oparciu o modele
  • Integracja na platformie IBM Rational
  • Tworzenie zgodnych ze standardami artefaktów
  • Śledzenie pochodzenia wymagań
  • Współpraca zespołowa
  • Więcej funkcji dzięki dodatkom

Przykładowe obrazy

Opinie klientów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Architect for Systems Engineers

Przystępne cenowo środowisko dla procesów inżynierii systemów, w którym możesz analizować i opracowywać wymagania, tworzyć wydajną architekturę oraz dokumentować projekty.

Designer for Systems Engineers

Posiada wszystkie funkcje rozwiązania Architect for Systems Engineers i dodatkowo pozwala na tworzenie prototypów, prowadzenie symulacji, wdrażanie projektów i szybszą ocenę wymagań, architektury i działań.

Architect for Software

Przystępne cenowo, zintegrowane środowisko dla procesów inżynierii oprogramowania, w którym możesz programować w językach C++, C lub Java oraz UML i AUTOSAR.

Developer

Zintegrowane, elastyczne środowisko do tworzenia oprogramowania wbudowanego i oprogramowania czasu rzeczywistego w językach C++, C, Java i Ada (z wykorzystaniem standardów MISRA-C i MISRA-C++).