Przegląd

Co to jest Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud® Paks?

Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks stale analizuje wykorzystanie zasobów aplikacji. Uzyskaj dostęp do w pełni zautomatyzowanych czynności, które zapewniają aplikacjom wszystko, czego potrzebują do działania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze strategiami biznesowymi.

Zapewnij wydajność dzięki inteligentniejszemu zarządzaniu zasobami aplikacji

Zapewnij wydajność dzięki inteligentniejszemu zarządzaniu zasobami aplikacji (03:14)

Korzyści

Zwiększenie wydajności aplikacji

Zapewnij aplikacjom zasoby potrzebne do działania. Dzięki pełnym informacjom na temat stosu aplikacji i infrastruktury możesz automatyzować działania i zapobiegać przeciążeniom zasobów w całym środowisku chmury hybrydowej.

Zwiększenie produktywności środowisk IT

Automatycznie zarządzaj zasobami w oparciu o zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym, aby zapewnić nieprzerwane i wydajne działanie oraz umożliwić zespołom ds. aplikacji i infrastruktury zmianę priorytetów w celu zapewnienia lepszych doświadczeń użytkownikom końcowym.

Łączenie zespołów zajmujących się aplikacjami i infrastrukturą

Zapewnij informacje dotyczące wpływu infrastruktury na wydajność i zniweluj różnice między zespołami ds. aplikacji i infrastruktury. Dzięki aplikacjom działającym automatycznie możesz skupić się na innowacjach i zapewnianiu klientom lepszych doświadczeń.

Badanie TEI firmy Forrester wskazuje, że zwrot z inwestycji wynosi 471%

Dowiedz się, jak znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa może mieć wdrożenie Turbonomic Application Resource Management.

Przykłady użycia

Podejmowanie decyzji dotyczących aplikacji

Osoba siedząca na krześle i sprawdzająca serwer

Podejmowanie decyzji dotyczących aplikacji

Wykorzystuj działania stosujące sztuczną inteligencję, aby dostarczać aplikacjom zasoby, których potrzebują do działania w dowolnej chmurze publicznej, chmurze prywatnej lub w środowisku zwirtualizowanym. Przestrzegaj przy tym strategii biznesowych i minimalizuj straty wynikające z nadmiernego udostępniania zasobów.

Automatyzacja na dużą skalę

Osoba trzymająca tablet i przeglądająca sprzęt

Automatyzacja na dużą skalę

Zwiększ udział informatyków i programistów w innowacyjnych projektach, które pozwolą na szybsze tworzenie i dostarczanie aplikacji przez automatyzację funkcji we wszystkich środowiskach w chmurze.

Uzyskiwanie możliwości obserwowania całego stosu oprogramowania

Osoba siedząca przy biurku i patrząca na monitor komputera desktop

Uzyskiwanie możliwości obserwowania całego stosu oprogramowania

Uzyskaj pełny wgląd w aplikacje, usługi, kontenery, zasobniki, węzły / maszyny wirtualne oraz sieci, umożliwiając zespołom AppDev, DevOps i SRE modernizację aplikacji w celu uzyskania najlepszego doświadczenia użytkowników i najwyższej wydajności.

Współdziałanie produktów Instana i Turbonomic

Inne możliwości Turbonomic

Optymalizacja chmury publicznej

Zapewnij docelową wydajność aplikacji, jednocześnie ograniczając wykorzystanie zasobów chmury.

Zarządzanie wydajnością sieci

Pozwól na płynne przejście na zwirtualizowane usługi sieciowe i usługi przetwarzania w chmurze.

Rozwiązania IBM AIOps

IBM Observability by Instana APM

Opanuj chaotyczne środowiska IT dzięki w pełni zautomatyzowanej obserwowalności aplikacji zapewniającej praktyczny wgląd niezbędny do uzyskania optymalnej wydajności aplikacji i utrzymania dobrej jakości usług dla klientów.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Wdrażaj zaawansowaną sztuczną inteligencję we wszystkich narzędziach operacji IT, aby oceniać, diagnozować i rozwiązywać incydenty w całej infrastrukturze informatycznej.