IBM® TS7700 dla komputerów mainframe

Co IBM TS7700 może zmienić w Twojej firmie

IBM® TS7700 to wirtualne rozwiązanie taśmowe dla systemów mainframe, które optymalizuje ochronę danych i zapewnianie ciągłości biznesowej w środowiskach IBM® Z.  System TS7700 działa z szybkością pamięci dyskowej, a przy tym zachowuje kompatybilność z dotychczasowymi procesami pracy z pamięciami taśmowymi.  IBM TS7700 to urządzenie do komunikacji w strukturze sieci, które z każdego hosta zapewnia dostęp do wszystkich danych w infrastrukturze, oferując znakomitą ciągłość biznesową.  Siódma generacja IBM TS7770 jest zbudowana na platformach IBM, procesorach POWER9 oraz pamięci podręcznej dysku IBM FlashSystem 5030. Zapewnia większą wydajność, pojemność dysków, a także wspomaga gospodarkę pamięci masowej i bezpieczeństwo danych w najbardziej newralgicznych środowiskach hybrydowych.

Korzyści

Wydajność o kluczowym znaczeniu

Rozwiązanie taśmowe TS7770, zaprojektowane z myślą o newralgicznych funkcjach IBM Z, łączy wydajność pamięci dyskowej z pojemnością i skalowalnością fizycznej pamięci taśmowej, zapewniając wysoce dostępną pamięć masową.

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona przed cyberatakami dzięki bezpiecznemu przesyłaniu danych i opartemu na chmurze systemowi usuwania skutków katastrof, pełna replikacja danych w aż 8 osobnych klastrach i możliwość fizycznego izolowania systemów.

Nieprzerwana dostępność

Ogranicz przestoje i dostarczaj kluczowe usługi bez żadnych przerw. Rodzina rozwiązań TS7700 zapewnia prawie natychmiastowe, automatyczne przełączanie awaryjne i poawaryjne na potrzeby szybkiego odtwarzania danych.

Bezproblemowa integracja w chmurze

Rozwiązania z rodziny IBM TS7700 oferują funkcję przejrzystego zarządzania poziomami pamięci masowej w chmurze (TCT), aby bezproblemowo i wydajnie przenosić dane na odpowiednie nośniki w celu utrzymania ich dostępności i ograniczenia kosztów.

Elastyczna konfiguracja miejsca na dane

Wykorzystaj szeroki wybór konfiguracji dostępnych w stelażach oraz w postaci urządzeń zgodnych ze standardowymi stelażami i wdrażaj kluczowe rozwiązania w dziedzinie pamięci masowej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Najważniejsze cechy produktu IBM TS7700

8-klastrowa siatka dla ciągłości biznesowej

Funkcja komunikacji w strukturze sieci została opracowana tak, by dane były dostępne nawet wtedy, gdy w jednym ze zdalnych ośrodków dojdzie do awarii. Struktura sieci może się składać maksymalnie z ośmiu systemów TS7700. Funkcja ta ułatwia utrzymanie dostępności w czasie planowanych działań konserwacyjnych, serwisowych lub aktualizacyjnych oraz w wypadku niespodziewanych przestojów, a ponadto pozwala uniknąć fizycznego przenoszenia kaset z taśmami w razie awarii lub katastrofy.

Elastyczne konfiguracje instalowane w stelażu klienta

Rodzina rozwiązań TS7700 jest dostępna w mniejszej obudowie i bardziej przystępnej cenie. Elastyczne wdrożenie dla organizacji o różnej wielkości i różnych potrzebach. Zaawansowane możliwości wirtualnego rozwiązania taśmowego TS7770 są dostępne w postaci gotowych rozwiązań w stelażu lub urządzeń zgodnych ze standardowymi stelażami 19-calowymi dostarczanymi przez klienta.

Obiektowa pamięć masowa DS8900F

Dzięki nowej obiektowej pamięci masowej DS8900F możesz uprościć i przyspieszyć przesyłanie danych, oszczędzając przy tym na użytkowaniu procesora CPU IBM Z. Pamięć DS8900F wykorzystuje przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej (TCT) do przenoszenia danych obiektowych DFSMShsm do systemu TS7700, udostępniając logiczne zestawy danych FICON i dane obiektowe DS8900F w tym samym klastrze systemu TS7770.

Przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej w chmurze

Oferujemy przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej (Transparent Cloud Tiering — TCT) na taśmach wirtualnych w chmurze publicznej lub prywatnej. Przesyłanie danych bezpośrednio z systemu TS7700 do chmury bez użycia serwera może zwiększyć efektywność biznesową, a przy tym obniżyć wydatki inwestycyjne i operacyjne. Gdy klaster przechowuje dane w chmurze, wszystkie pozostałe klastry w strukturze sieci, które mogą łączyć się z chmurą, mają dostęp do danej instancji obiektowej pamięci masowej.

Usuwanie skutków katastrof w przypadku pamięci taśmowych

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń i zyskaj stały dostęp do newralgicznych danych. W przypadku awarii odtwarzaj dane poza siecią dzięki kopiom przechowywanym w chmurze. Zyskaj pewność, że Twoje newralgiczne dane będą dostępne w dowolnym miejscu i czasie w trakcie odbudowywania sieci. Wykorzystaj kopie zapasowe tworzone przez TS7770 Cloud Connect w chmurze i odtwarzaj stan z zadanego momentu w TS7700 Cloud Connect poza strukturą. Ta funkcja jest zintegrowana z chmurą IBM Cloud, AWS S3, IBM Cloud Object Storage i RStor.

Pojemność na żądanie

W nowym podsystemie pamięci podręcznej TS7770 możesz rozbudowywać jednocześnie pojemność o bloki w rozmiarze 20 TB oraz 100 TB i zyskać nowe większe napędy SAS 7.2 SAS 10 TB, a także 150 TB pojemności użytkowej na każdą parę szuflad.

Szyfrowanie danych na dyskach i taśmach

Pomaga chronić newralgiczne dane w spoczynku dzięki mechanizmom szyfrowania danych na dyskach i taśmach.

Zastosowanie funkcji IBM FlashCopy w testowaniu odzyskiwania poawaryjnego

Testy odzyskiwania poawaryjnego można wykonywać bez zakłócania sesji produkcyjnych.

Przełączanie awaryjne łącza IP do zdalnie podłączonego woluminu

Umożliwia wykorzystanie alternatywnych łączy w razie awarii ścieżki komunikacji. W razie awarii wyszukiwane jest inne łącze IP, przez które można kontynuować zadanie, a cała sytuacja nie ma wpływu na działanie hosta i pracę klienta.

Udoskonalone opcje kompresji danych

Oprócz standardowego mechanizmu kompresji w adapterach FICON, których używa system TS7700, dostępne są dwie udoskonalone funkcje kompresji, które równoważą potrzeby w zakresie wydajności i pamięci masowej: algorytmy kompresji LZ4 i ZSTD. Aby wybranie którejkolwiek z opcji ulepszonej kompresji było możliwe, wszystkie klastry w strukturze sieci muszą obsługiwać kod maszynowy R4.1.2 lub wyższy.

Zastąp nakłady inwestycyjne kosztami operacyjnymi

Odwiedź stronę produktu

Wydobywaj większą wartość z danych, zastępując nakłady inwestycyjne kosztami operacyjnymi — w modelu chmury i z cenami, które są skorelowane ze wzrostem pojemności. Z rozwiązaniami IBM Storage Utility Twoja firma może zmienić się na lepsze.