Napęd taśmowy IBM TS2270

Co IBM TS2270 może zrobić dla Twojej firmy

Napęd taśmowy IBM® TS2270 Tape Drive opracowano z myślą o rosnących potrzebach w zakresie przechowywania danych i coraz krótszych oknach czasowych przeznaczonych na tworzenie kopii zapasowych. To doskonałe rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowych, które świetnie nadaje się do tworzenia, odtwarzania i przechowywania kopii zapasowych, a także do archiwizacji danych. Jako napęd oparty na najnowszej generacji czołowej w branży technologii LTO, TS2270 oferuje większą pojemność i szybkość przesyłania danych niż podobne urządzenia poprzedniej generacji. Technologia LTO Ultrium 7. generacji umożliwia partycjonowanie nośników, współpracuje z rozwiązaniem IBM Spectrum Archive, a także pozwala na szyfrowanie danych i plików w formacie WORM (Write-Once, Read-Many).

Korzyści

Niższe całkowite koszty przechowywania danych

Napęd taśmowy TS2270 zapewnia długofalową ochronę zarchiwizowanych danych i kopii zapasowych, a przy tym obniża całkowite koszty pamięci masowej.

Większa efektywność energetyczna

Dzięki znaczącemu wzrostowi wydajności transferu danych w porównaniu z poprzednią generacją LTO Ultrium o połowicznej wysokości, TS2270 oferuje prędkość transferu do 300 MB/s z łącznością interfejsu SAS 6 Gb/s.

Uproszczone zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi jest uproszczone za sprawą rozwiązania IBM® Spectrum Archive™ (opartego na systemie plików IBM Linear Tape File System™) oraz technologii LTO Ultrium 7 opracowanej z myślą o możliwości partycjonowania nośników i szyfrowania danych.

Kluczowe cechy i funkcje napędu IBM TS2270

Technologia LTO Ultrium 7. generacji

Napęd taśmowy TS2270 oparty jest na najnowszej generacji czołowej w branży technologii LTO, dzięki czemu oferuje większą pojemność i szybkość przesyłania danych niż podobne urządzenia poprzedniej generacji. A tym samym zapewnia długofalową ochronę inwestycji w elementy infrastruktury taśmowej.

Partycjonowanie nośników i IBM Spectrum Archive

Napęd taśmowy TS2270 opracowano z myślą o partycjonowaniu nośników. Na jednej kasecie LTO Ultrium 7 można utworzyć dwie partycje. Partycjonowanie umożliwia korzystanie z systemu IBM Spectrum Archive, który ułatwia dostęp do niewielkich jednostek danych na taśmie. Ponadto ułatwia wymianę danych między różnymi platformami.

Większa pojemność

Maksymalna pojemność fizyczna wynosząca nawet 15 TB pozwala na spełnienie coraz dalej idących wymagań w zakresie obsługi kopii zapasowych i archiwizacji. Większa pojemność oznacza rzadsze wymiany kaset przy tworzeniu i odtwarzaniu kopii zapasowych oraz mniejszą fizyczną liczbę nośników potrzebną do ich przechowywania. Napęd o połowicznej wysokości obniża koszt implementacji, mimo że oferuje równie wysoką pojemność i szybkość przesyłania danych co jego odpowiednik o pełnej wysokości. To niezwykle korzystne rozwiązanie w środowiskach stelażowych, w których każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota.

Rodzima szybkość przesyłania danych: do 300 MB/s

Szybkość transferu sięgająca nawet 300 MB/s (za pośrednictwem interfejsu SAS 6 Gb/s) oznacza jeszcze większą wydajność przesyłania danych, pozwalającą zaspokoić potrzeby związane z coraz krótszymi oknami czasowymi przeznaczonymi na tworzenie kopii zapasowych. Ponadto umożliwia szybszy odczyt i zapis danych, który przyczynia się do skrócenia uciążliwych procesów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Dzięki temu Twoja organizacja zachowuje ciągłość działania.