Wykrywanie, blokowanie i usuwanie szkodliwego oprogramowania oraz niwelowanie skutków jego działania

IBM Security Trusteer Rapport for Mitigation daje użytkownikom końcowym możliwość łatwego oczyszczania urządzeń zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem. Analizuje, powstrzymuje i usuwa niebezpieczne oprogramowanie typu „man-in-the-browser” (MitB), a w razie wykrycia szkodliwego oprogramowania natychmiast przedstawia rekomendowane działania. Rozwiązanie wspiera organizacje w zapobieganiu oszustwom i próbom przejmowania kont (ATO) oraz w ochronie danych uwierzytelniających i danych osobowych. Funkcje analityczne współdziałają z rozwiązaniem Trusteer Pinpoint Detect, tworząc pierwszą i drugą linię obrony przed atakami szkodliwego oprogramowania.

Wzmocniona ochrona

Chroni urządzenia użytkowników przed działaniem szkodliwego oprogramowania.

Bezpieczniejsze interakcje w kanałach elektronicznych

Zapobiega infekcjom przez szkodliwe oprogramowanie typu „man-in-the-middle” (MitM) i „man-in-the-browser” (MitB) oraz usuwa szkodliwe oprogramowanie.

Rozbudowane funkcje dochodzeniowo-analityczne

Generuje w czasie rzeczywistym powiadomienia o infekcjach i przypadkach usunięcia szkodliwego oprogramowania.

Ilustracje przedstawiające produkt