Określa zarówno rodzaj zagrożenia, jak i potencjalne ryzyko

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection Advanced Edition wykrywa urządzenia zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem i określa zarówno rodzaj zagrożenia, jak i potencjalne ryzyko. Organizacja korzystająca z tego oprogramowania otrzymuje powiadomienie, gdy urządzenie zainfekowane przez szkodliwe oprogramowanie uzyskuje dostęp do jej serwisów WWW. Na tej podstawie możliwe jest przeciwdziałanie ewentualnym oszustwom.

Wykrywanie urządzeń zainfekowanych szkodliwymi programami

Określa, czy komputery osobiste, smartfony lub tablety są zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań.

Dokładne określanie poziomu ryzyka popełnienia oszustwa

Pozwala stworzyć użytkownikom warunki do bezpiecznych, a jednocześnie wygodnych interakcji z serwisami dzięki dokładnemu określaniu poziomu ryzyka dokonania oszustwa podczas przeprowadzania transakcji internetowej, logowania czy innych działań.

Alerty o urządzeniach stwarzających wysokie ryzyko

Powiadamia odpowiedni zespół o zagrożeniu związanym z wykryciem szkodliwego oprogramowania.

Funkcje wykrywania szkodliwego oprogramowania

  • Wykrywanie w czasie rzeczywistym urządzeń zainfekowanych szkodliwymi programami
  • Określanie poziomu zagrożenia oszustwem dla każdej transakcji elektronicznej
  • Powiadamianie zespołu o wykryciu potencjalnych zagrożeń
  • Usuwanie szkodliwego oprogramowania z zainfekowanych urządzeń