Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Jak rozwiązanie IBM Security Trusteer Pinpoint Detect wpisuje się w strategię opartą na zaufaniu do tożsamości cyfrowej?

Trusteer Pinpoint Detect umożliwia kompleksową analizę tożsamości cyfrowych na potrzeby sprawnego weryfikowania autentyczności tożsamości użytkowników korzystających z usług.

Czym jest zaufanie do tożsamości cyfrowej?

Zagrożenia, z którymi mierzą się organizacje w obecnych czasach, zmuszają je do poszukiwania złotego środka między zapewnianiem bezpieczeństwa a doświadczeniami klientów. Rozwiązania w zakresie zaufania do tożsamości cyfrowej pozwalają przedsiębiorstwom oceniać zarówno poziom ryzyka, jak i wiarygodność — pomagając dbać o bezpieczeństwo cyfrowych interakcji klienta, a jednocześnie udoskonalać jego doświadczenia.

W jaki sposób IBM Security Trusteer Pinpoint Detect gromadzi informacje?

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect umożliwia gromadzenie wyników analiz pochodzących z cyfrowych punktów końcowych — należących do organizacji aplikacji mobilnych oraz komputerowych i mobilnych wersji przeglądarek — i łączenie ich z danymi ze źródeł informacji IBM na całym świecie uzupełnionymi o informacje dostarczane przez inne firmy.

W jaki sposób IBM Security Trusteer Poinpoint Detect dokonuje oceny ryzyka?

W trakcie oceny ryzyka IBM Security Trusteer Pinpoint Detect bierze pod uwagę pięć kluczowych aspektów: atrybuty i tożsamość użytkownika, higiena urządzenia i informacje o nim, wykonywane działania lub zasoby, do których uzyskiwany jest dostęp, czynniki środowiskowe, takie jak lokalizacja i sieci IP, oraz dane o zachowaniu użytkownika.

Czy użytkownik może sprawdzić, czy organizacja korzysta z rozwiązania Pinpoint Detect?

Pinpoint Detect działa w sposób transparentny i bez konieczności pobierania plików wykonywalnych lub wtyczek na urządzenie użytkownika końcowego. W przypadku aplikacji WWW Pinpoint wykorzystuje kod wbudowany w stronę WWW, a dla aplikacji mobilnych aplikacja organizacji korzysta z pakietu IBM Security Trusteer Mobile SDK.

Jak przebiega wdrożenie IBM Security Trusteer Pinpoint Detect?

Rozwiązanie Pinpoint Detect oferowane jest w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS), można je więc wdrożyć łatwo i szybko. Zalecany jest czterostopniowy proces wdrożenia, obejmujący ocenę, implementację, uruchomienie i weryfikację połączoną z trenowaniem.

Wsparcie

Gdzie znajdę dodatkowe informacje o IBM Security Trusteer Pinpoint Detect?

Dostępna jest interaktywna demonstracja, która prezentuje funkcje produktu krok po kroku. Można również zapoznać się ze szczegółowymi technikami wdrożenia w serwisie Security Learning Academy.

Inne częste pytania

Jak działa pakiet produktów IBM Security Trusteer Pinpoint?

IBM Security Trusteer Pinpoint Assure ocenia ryzyko związane z nowymi i anonimowymi użytkownikami. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect dokonuje ciągłej oceny tożsamości cyfrowych znanych lub zarejestrowanych użytkowników. IBM Security Trusteer Pinpoint Verify z kolei umożliwia organizacjom potwierdzanie tożsamości użytkowników o wysokim stopniu ryzyka dzięki silnym mechanizmom uwierzytelniania.

W jakich branżach IBM Security Trusteer Pinpoint Detect sprawdza się najlepiej?

Produkty z rodziny IBM Trusteer są przeznaczone głównie dla sektora bankowego, finansowego, ubezpieczeniowego, handlowego, telekomunikacyjnego, podróżniczego i transportowego.

Jakie korzyści płyną z użytkowania rozwiązania SaaS w zakresie zaufania do tożsamości cyfrowej?

Wykorzystanie modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) przyspiesza i usprawnia wdrożenie. Rozwiązanie Pinpoint Detect wdrożone w modelu Saas zapewnia stały dostęp do zwinnych metodyk i mechanizmów ochrony, które wykorzystują technologię AI i analitykę do identyfikacji nowych wzorców i czynników ryzyka.