IBM Security Trusteer Pinpoint Detect pomaga utrzymać zaufanie do tożsamości cyfrowej

Ochrona tożsamości cyfrowej i uwierzytelnianie

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect analizuje użytkowników w pełnym kontekście, aby wspomóc organizacje w transparentnych działaniach na rzecz odróżniania prawdziwych użytkowników od oszustów.

Ocena wiarygodności tożsamości cyfrowej

Rozwiązanie łączy w sobie mechanizmy analizy oszustw, uwierzytelniania i widoczności, w oparciu o które dokonywana jest ocena tożsamości cyfrowej. Otrzymywane w ten sposób dane wspomagają analityków w dostosowaniu strategii walki z oszustwami i podejmowania odpowiednich działań zaradczych.

Identyfikacja i analizy urządzeń

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect pomaga w identyfikacji urządzeń na podstawie ich cech i identyfikatorów globalnych.

Globalne dane o zagrożeniach

Wyspecjalizowany w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa zespół Trusteer nieustannie bada potencjalne nowe zagrożenia, miesięcznie analizując dane dotyczące 45 miliardów zdarzeń na całym świecie. W miarę jak zespół wykrywa nowe zagrożenia, automatycznie dodawane i wdrażane są kolejne zabezpieczenia, tak aby zapewnić natychmiastową ochronę Twoim klientom.

Biometria behawioralna

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect wykorzystuje biometrię behawioralną, opatentowane mechanizmy analityczne, sztuczną inteligencję i samouczenie maszyn, oferując kognitywną strategię wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym. Biometria behawioralna umożliwia sprawne uwierzytelnianie użytkowników poprzez tworzenie w czasie rzeczywistym modeli opartych na wzorcach ruchów myszy, wpisywaniu tekstu na klawiaturze i sposobach korzystania z ekranów dotykowych. Uzyskane wzorce są analizowane i porównywane ze znanym zachowaniem użytkowników i wzorcami typowymi dla oszustw.

Wykrywanie szkodliwego oprogramowania

Silnik IBM Trusteer Pinpoint Detect koreluje szeroką gamę najważniejszych wskaźników dotyczących działań przestępczych, m. in. prób wyłudzenia informacji, ataków szkodliwego oprogramowania, kradzieży danych uwierzytelniających i zaawansowanych technik maskowania. W tym celu wykorzystuje udoskonalone mechanizmy modelowania urządzań, geolokalizacji i modelowania transakcyjnego, które usprawniają wykrywanie oszukańczych działań.

Zwinna architektura

Zwinna, oparta na technologiach chmurowych architektura IBM Security Trusteer Pinpoint Detect usprawnia wykrywanie i analizowanie nowych zagrożeń, a następnie opracowywanie i wdrażanie odpowiednich środków zaradczych. Ponadto organizacje mogą otrzymać uwzględniające stan aplikacji mechanizmy obronne dostosowane do ich potrzeb i zagrożeń, z którymi muszą się mierzyć. Przekłada się to na jeszcze większą precyzję wykrywania i pomaga zmniejszyć koszty operacyjne.

Pełna widoczność cyfrowa i kontrola

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect oferuje informacje na temat zagrożeń i odpowiednie mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym na każdym etapie interakcji klienta. Pozwala to organizacjom zapewniać klientom elastyczność i udoskonalać ich doświadczenia przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka.

Przykłady z praktyki klientów

Opis wdrożenia w czołowym banku na południu Florydy

Tożsamość pod stałą kontrolą — czyli jak AI pomaga powstrzymywać oszustwa bankowe

Czołowy bank na południu Florydy

Banco Santander

Przeciwdziałanie oszustwom bankowym dzięki cyberochronie w czasie rzeczywistym

Banco Santander

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Ilustracja przedstawiająca użytkownika wyświetlającego wiadomość w telefonie

  Przyspieszenie transformacji cyfrowej

  Problem

  Kwestie bezpieczeństwa często stoją na przeszkodzie transformacji cyfrowej. Tradycyjne zabezpieczenia, takie jak hasła, mogą negatywnie wpływać na doświadczenia użytkowników, stwarzając ryzyko rezygnacji klientów i ich migracji.

  Rozwiązanie

  Wielopoziomowy system oceny IBM Security Trusteer Pinpoint Detect analizuje sieci, urządzenia, środowiska i zachowania użytkowników w pełnym kontekście. Zapewnia tym samym możliwość transparentnej weryfikacji zarejestrowanych użytkowników i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

 • Ilustracja przedstawiająca mężczyznę korzystającego z laptopa

  Bezproblemowe doświadczenia klienta

  Problem

  Złożone zabezpieczenia cyfrowe mogą zniechęcać klientów, z drugiej strony jednak nieprzemyślane ułatwienia są źródłem zagrożeń.

  Rozwiązanie

  IBM Security Trusteer Pinpoint Detect ułatwia ocenę ryzyka związanego z użytkownikami i sesjami, pozwalając na usprawnienie wdrażania i procesu logowania dla użytkowników, z którymi wiąże się niewielkie ryzyko. Dzięki temu ogranicza migrację użytkowników i konieczność korzystania z kosztownych w obsłudze kanałów obsługi klienta.

 • Ilustracja przedstawiająca mężczyznę uzyskującego dostęp do raportów w rozwiązaniu IBM Security Trusteer Pinpoint Detect

  Mniejsze łączne koszty oszustw

  Problem

  Zagrożenia wciąż ewoluują, a działania oszustów stają się coraz bardziej złożone i przemyślane. Bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z oszustw dokonywanych drogą elektroniczną związane są z postępowaniami naprawczymi, stratami wizerunkowymi oraz koniecznością wypłaty rekompensat.

  Rozwiązanie

  IBM Security Trusteer Pinpoint Detect pomaga w zrozumieniu kontekstu i wzorców interakcji użytkowników końcowych w różnych kanałach elektronicznych. Wykrywa nieautoryzowanych użytkowników i próby oszustw.

 • Ilustracja przedstawiająca raport wyświetlany na ekranie laptopa.

  Zgodność z prawem i normami branżowymi

  Problem

  Konieczność spełnienia wymagań FFIEC, PSD2, otwartej bankowości i płatności błyskawicznych wymaga skutecznego systemu uwierzytelniania klientów.

  Rozwiązanie

  IBM Security Trusteer Pinpoint Detect może zapewnić silne uwierzytelnianie poprzez identyfikację urządzenia, czyli „czegoś, co użytkownik ma”. Wykrywa oszustwa w czasie rzeczywistym. Zarządza ryzykiem i łagodzi je. Zapewnia ochronę w postaci haseł jednorazowych (OTP) wysyłanych w wiadomości SMS.

Szczegóły techniczne

Dane techniczne

Aby uzyskać więcej informacji o platformach obsługiwanych przez program Trusteer, kliknij poniższy odsyłacz.

Wymagania programowe

Opisane tutaj rozwiązanie działające w chmurze nie ma wymagań systemowych.

Wymagania sprzętowe

Opisane tutaj rozwiązanie działające w chmurze nie ma wymagań systemowych.

Zobacz także

IBM Security Trusteer Pinpoint Assure

Bezproblemowa ocena ryzyka związanego z nowymi tożsamościami cyfrowymi.

IBM Security Trusteer Rapport

Ochrona klientów przed atakami szkodliwego oprogramowania i próbami wyłudzenia informacji.

IBM Security Trusteer Mobile SDK

Wbudowana biblioteka zabezpieczeń na potrzeby rodzimych aplikacji mobilnych.