Ochrona przed oszustwami we wszystkich kanałach cyfrowych w czasie rzeczywistym

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect wspomaga organizacje w sprawnym i transparentnym prowadzeniu działań na rzecz budowy zaufania do tożsamości cyfrowej. Dzięki temu mogą one doskonalić doświadczenia klientów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i samouczenia maszyn do ochrony kanałów cyfrowych przed przejęciami kont i oszukańczymi transakcjami. Może również wykrywać urządzenia użytkowników końcowych zainfekowane niebezpiecznym, szkodliwym oprogramowaniem. Trusteer Pinpoint Detect to działające w chmurze rozwiązanie, które pozwala oceniać ryzyko związane z tożsamościami cyfrowymi, pomagając odróżniać autentycznych użytkowników od oszustów.

Stabilne zaufanie do tożsamości cyfrowej

Wsparcie w uwierzytelnianiu i ocenie ryzyka związanego z użytkownikami we wszystkich kanałach cyfrowych.

Bezproblemowe interakcje z klientami

Bezproblemowe uwierzytelnianie zaufanych użytkowników pomaga obniżyć wskaźnik rezygnacji klientów.

Wykrywanie oszustw

Ocena ryzyka w czasie rzeczywistym oparta na globalnych, pochodzących z wielu źródeł danych i zaawansowanych mechanizmach wykrywania zagrożeń.

Funkcje dotyczące zaufania do tożsamości cyfrowej

  • Ochrona tożsamości cyfrowej i uwierzytelnianie
  • Ocena wiarygodności tożsamości cyfrowej
  • Identyfikacja urządzeń i analiza dotyczących ich danych
  • Globalne dane o zagrożeniach
  • Biometria behawioralna
  • Wykrywanie szkodliwego oprogramowania
  • Zwinna architektura
  • Pełna cyfrowa widoczność i kontrola