Co nowego w systemie TRIRIGA?

W bezpiecznych i produktywnych środowiskach pracy stosowane są narzędzia do tworzenia map pomieszczeń i dynamicznego planowania przestrzeni.

Stosowanie danych i sztucznej inteligencji do szybkiego reagowania na zmiany i szanse

Planowanie przestrzeni jest kluczowym elementem strategii zarządzania nieruchomościami i obiektami. Odgrywa zasadniczą rolę w umożliwieniu powrotu do pracy, a także poprawia doświadczenia pracowników oraz długoterminową wydajność roboczą i odporność. W nowych warunkach pracy zarządzanie przestrzenią jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

IBM TRIRIGA® zapewnia dostęp do pakietu funkcji, takich jak dynamiczne planowanie przestrzeni, tworzenie map pomieszczeń i inteligentny asystent. Można też lepiej wykorzystać najmowaną przestrzeń, zmniejszyć koszty projektów inwestycyjnych i poprawić wyniki finansowe.

Schemat piętra

Monitorowanie obłożenia budynku i środowiska pracy

Zbieraj i analizuj dane, aby podejmować najbardziej strategiczne decyzje dotyczące wykorzystania przestrzeni, oraz twórz plany pięter pozwalające na zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Zmniejszanie kosztów i ograniczanie negatywnych skutków finansowych

Zarządzaj wszystkimi aspektami swoich nieruchomości za pomocą jednego rozwiązania i traktuj swoje budynki jak zasoby strategiczne, którymi przecież są.

Usprawnianie i konsolidowanie najmu

Usprawnij administrowanie najmowaną przestrzenią, dostosowując ją do swoich potrzeb, zmniejszając koszty i analizując skutki finansowe.

Tworzenie odpowiedniego środowiska pracy

Zapewnij środowisko pracy, które koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu pracowników, a także zapewnia im bezpieczeństwo, możliwości komunikacji i warunki zwiększające produktywność.

Lepsze prognozowanie potrzeb w zakresie konserwacji

Korzystaj z konserwacji prewencyjnej i związanej ze stanem obiektów, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty operacyjne.

Rozwój projektów inwestycyjnych i zarządzanie nimi

Skróć czas trwania cyklu projektu, zapobiegaj przekraczaniu budżetu, usuń wąskie gardła związane z dostępnością zasobów i przeanalizuj ryzyko związane z projektami, aby podejmować lepsze decyzje planistyczne.

Dowiedz się, jak rozwiązania IBM TRIRIGA pomagają organizacji skupić się na trzech kluczowych obszarach

Dwóch współpracowników noszących maseczki i utrzymujących dystans w biurze

Powrót do miejsca pracy

Traktuj bezpieczeństwo i produktywność jako główne cele swojej strategii, nawet w stale zmieniającym się środowisku pracy.

Kobieta stojąca w korytarzu biura i patrząca na tablet

Doświadczenie w środowisku pracy

Zapewniaj odpowiednie usługi i udogodnienia w celu zwiększania produktywności i elastyczności w środowisku pracy.

Osoby w maseczkach, które zachowują dystans społeczny, stojąc w kolejce do recepcji w biurze

Efektywność operacyjna

Zbieraj i analizuj dane, aby móc szybko reagować, dbać o pracowników i podejmować strategiczne decyzje dotyczące wykorzystania przestrzeni.

Opinie klientów

Ilustracje przedstawiające produkt

Wyróżnione projekty wdrożeń

Poznaj historię o prowadzonych przez Google poszukiwaniach odpowiedniego zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) i o tym, jak firma przekształciła się w bardziej dojrzałe przedsiębiorstwo.

Osiągnięcia klientów

Grupa IBM Global Real Estate: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni i bezpieczeństwa pracowników w dobie pandemii COVID-19

Gdy 95% pracowników firmy IBM zaczęło pracować zdalnie z powodu pandemii, zespół IBM Global Real Estate miał już przygotowane dane o wykorzystaniu przestrzeni, które pozwoliły monitorować wykorzystanie zasobów i dostosowywać się do dynamicznych potrzeb biznesowych.

Dowiedz się, jak ta globalna marka zoptymalizowała wykorzystanie przestrzeni i zabezpieczenia pracowników w erze pandemii COVID-19.

Budynek biurowy grupy IBM Global Real Estate

Akademia TRIRIGA

Zarejestruj się w systemie dostępnych na żądanie szkoleń z dziedziny zarządzania nieruchomościami i obiektami