IBM TRIRIGA Building Insights

Poznaj poziom wykorzystania miejsca w każdym budynku, obiekcie infrastrukturalnym i dowolnej innej przestrzeni

IBM TRIRIGA® Building Insights opiera się na technologiach internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI), które umożliwiają integrację i bezpieczne przechowywanie danych. Wykorzystuj te dane, aby poznawać, analizować i wizualizować aktywność użytkowników budynku. Oferowane rozwiązanie działa w chmurze, łącząc systemy budynków, czujniki i zewnętrzne produkty w ramach dynamicznie działającej aplikacji WWW. Wystarczy jedno kliknięcie, aby w obrębie całego przedsiębiorstwa pozyskiwać przygotowane przez AI dane dotyczące na przykład prognozowanej liczby osób w obiekcie.

Najważniejsze korzyści z rozwiązania TRIRIGA Building Insights

Od razu odczuwalna efektywność inwestycji

Skrócenie czasu i złożoności związanych z budową niestandardowych rozwiązań i integracją wielu produktów punktowych.

Podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji

Dane pochodzące z budynków Twojego przedsiębiorstwa są prezentowane w jednej aplikacji w postaci praktycznie użytecznych spostrzeżeń.

Wyodrębnienie kosztów

Wdrożenie etapowe i płatności w formie subskrypcji pozwalają wyodrębnić koszty i płacić tylko za te czujniki, które rzeczywiście działają w całym przedsiębiorstwie.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

IBM TRIRIGA Building Insights działa na systemach operacyjnych Windows 7, 8 Classic i 10 firmy Microsoft oraz OS X10.10 i 10.11 firmy Apple.

Wymagania sprzętowe

Rozwiązanie TRIRIGA Building Insights nie ma żadnych wymagań sprzętowych.

Dane techniczne

IBM TRIRIGA Building Insights obsługuje następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox ESR, Firefox Current, Apple Safari 8 i 9 oraz Microsoft Internet Explorer 11.