Najważniejsze cechy i funkcje

Przekształcanie danych między dowolnymi formatami

ITX to modułowe i wszechstronne rozwiązanie oparte na standardach branżowych. Pozwala przekształcać dowolne ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane dane bez konieczności ich przeprogramowywania na skalę korporacyjną.

Efektywna praca za sprawą nowoczesnego interfejsu użytkownika

Wygodne i stabilne środowisko pracy, w którym użytkownicy mogą odwzorowywać dane bezpośrednio w przeglądarce. Znakomita jakość interakcji z użytkownikami różnych przeglądarek upraszcza i usprawnia odwzorowywanie danych.

Wykorzystywanie i przekształcanie danych znajdujących się w chmurze

Pozwala na przekształcanie danych z platform chmurowych. Daje możliwość operowania na danych w miejscu ich przechowywania, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, za pośrednictwem szeregu adapterów obejmujących m.in. technologie AWS, MongoDB, HDFS i Kafka.

Bezproblemowa współpraca z interfejsami API działającymi w chmurze

Efektywne i ustrukturyzowane interakcje użytkowników z systemami dzięki interfejsom API RESTful. Możliwość szybkiego nawiązywania połączeń z aplikacjami i systemami zaplecza.
Wdrażanie odwzorowań bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika przy wykorzystaniu interfejsów API RESTful.

Większa efektywność zarządzania i niższe koszty dzięki kontenerom Docker

Bardzo ekonomiczne wdrażanie pakietów ITX w kontenerach Docker. Skrócenie czasu instalacji i konserwacji, zarówno lokalnie, jak i w chmurowych punktach końcowych.

Przestrzeganie obowiązkowych standardów dzięki branżowym pakietom ITX

Dostępne pakiety branżowe pozwalają zapewniać zgodność z przepisami i standardami obowiązującymi w wybranych branżach. Pakiet dla sektora usług finansowych spełnia najważniejsze wymagania branżowe, a w szczególności obsługuje standardy SWIFT i NACHA. Pakiet Healthcare jest zgodny z obowiązującymi służbę zdrowia wymogami HIPAA i HL7. Z kolei pakiet Supply Chain spełnia kluczowe wymagania ustanowione w zakresie łańcucha dostaw m.in. przez X.12 i EDIFACT.

Certyfikowane kontenery

Kontenery IBM Certified Container dla rozwiązania Sterling Transformation Extender są produktami klasy korporacyjnej, ze wzmocnionymi zabezpieczeniami i zintegrowanymi typowymi usługami programowymi. Pomagają w ujednoliceniu całego cyklu wdrożenia, oferując m.in. łatwość instalacji i konfiguracji, zarządzanie aktualizacjami i wycofywaniem zmian, skalowalność oraz bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami, aby wybrać odpowiednią edycję i sposób rozliczania optymalny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Chat Now

Finansowanie projektu

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie finansowania IT, którzy zaproponują Ci elastyczne opcje zakupu rozwiązania IBM Sterling dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, pierwszą płatność możesz wnieść dopiero po trzech miesiącach.