Transformacja danych między dowolnymi formatami

IBM®Sterling Transformation Extender integruje oparte na standardach branżowych transakcje realizowane w całym przedsiębiorstwie z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Wspomaga automatyzację złożonych transformacji i weryfikacji danych między różnymi formatami i standardami. Transformacja danych jest realizowana lokalnie lub w chmurze. Dodatkowe dostępne zaawansowane funkcje transformacji generują metadane potrzebne do odwzorowywania, kontroli zgodności i realizacji pokrewnych etapów przetwarzania charakterystycznych dla branż takich jak usługi finansowe, ochrona zdrowia i łańcuch dostaw. Sterling Transformation Extender obsługuje wdrażanie w chmurze hybrydowej za pośrednictwem certyfikowanych kontenerów. Oferta obejmuje również funkcje, które pomagają spełnić wymagania normy ISO 20022.

Korzyści z wdrożenia IBM Sterling Transformation Extender

Transformacja dowolnych danych

Ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane zgodne z normami branżowymi lub w niestandardowych formatach.

Powszechność

Działanie w środowisku lokalnym i hybrydowym, w chmurze prywatnej i publicznej.

Dowolność

Komfortowa obsługa w interfejsie użytkownika i dostępność interfejsu API RESTful.

Opinie klientów

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Przekształcanie danych między dowolnymi formatami
  • Rozwiązanie kontenerowe dla wdrożeń w chmurze
  • Nowoczesny interfejs użytkownika
  • Pakiety branżowe ITX
  • Platformy chmurowe
  • Certyfikowane kontenery dla platformy Red Hat OpenShift
  • Interfejsy API zgodne ze standardami chmurowymi

Ilustracje przedstawiające produkt