Wymiana formularzy EDI z mniejszymi partnerami

Aby ograniczyć liczbę błędów i zaoszczędzić czas, wystarczy wybrać właściwe rozwiązanie. Takie, które eliminuje konieczność zawierania z mniejszymi i/lub sezonowymi partnerami handlowymi transakcji przetwarzanych ręcznie i opartych na dokumentach papierowych — poprzez ich konwersję do formatu EDI (Electronic Data Interchange). Ponadto całkowite koszty związane z zarządzaniem siecią partnerów znacznie się obniżą. Aplikacje IBM Sterling Transaction Manager i Catalog Manager eliminują transakcje oparte na dokumentach papierowych oraz ręczne przetwarzanie danych, automatyzując je. Dzięki temu Ty czerpiesz szereg korzyści, jakie niesie automatyzacja, a jednocześnie nie zmuszasz partnerów handlowych do gruntownej zmiany ich dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności.

 

Warianty produktu

  • IBM Sterling Supplier Transaction Manager — elektroniczna alternatywa dla nieefektywnej komunikacji w formie papierowej z dostawcami, którzy nie korzystają z formatu EDI.
  • IBM Sterling Customer Transaction Manager — automatyzacja i cyfryzacja sprzedaży i przetwarzania zamówień we wszystkich kanałach sprzedaży B2B.
  • IBM Sterling Catalog Manager — szybka i łatwa cyfryzacja katalogów produktów obsługiwanych ręcznie oraz zapewnienie aktualnych i dokładnych danych o produktach.

 

→ Poznaj szczegóły

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 380 kB)

Przebywająca w fabryce osoba, która przegląda dokument na tablecie

Korzyści zapewniane przez rozwiązania IBM Sterling Transaction Manager i Catalog Manager

Niższe koszty dzięki wymianie formularzy EDI

Umożliwia mniejszym partnerom handlowym konwersję dokumentów w postaci wiadomości e-mail, faksów i listów do standardu EDI, który sprzyja ograniczeniu błędów i niższym kosztom.

Lepsza widoczność społeczności

Wgląd w stan całego elektronicznego środowiska partnerów handlowych dzięki raportom dotyczących społeczności.

Egzekwowanie reguł biznesowych na wszystkich poziomach

Zapewnia przestrzeganie uzgodnionych procedur biznesowych, egzekwując właściwą koordynację na poziomie dokumentów i procesów.

Zautomatyzuj proces wdrożenia mniejszych partnerów handlowych

Rozwiązanie pomaga szybciej wdrażać mniejszych partnerów handlowych dzięki zautomatyzowanym procesom rejestracji i zbierania informacji.