Członkowie zespołu pracujący z tabletami

Co IBM TPF Operations Server może zmienić w Twojej firmie

IBM® TPF Operations Server to aplikacja do automatyzacji i optymalizacji pracy z konsolą, która usprawnia administrowanie środowiskiem IBM z/Transaction Processing Facility (z/TPF). Działa poza kompleksem z/TPF i umożliwia monitorowanie wielu systemów IBM z/TPF z jednej stacji roboczej, automatyzowanie zadań operacyjnych oraz szybkie i dokładne diagnozowanie problemów.

Korzyści

Większa dostępność systemu z/TPF

Zmniejsza prawdopodobieństwo popełniania błędów przez operatora oraz ogranicza liczbę nieplanowanych przestojów.

Nadmiarowość sprzętowa i programowa

Większa dostępność konsoli i automatyzacja procesów operacyjnych.

Wybór sposobu zarządzania

Umożliwia administrowanie systemami w sposób scentralizowany, w modelu rozproszonym lub zdalnie.

Automatyzacja procesów operacyjnych

Automatyzacja zadań, związanych m.in. z inicjowaniem, konfigurowaniem, odzyskiwaniem i zatrzymywaniem, sprzyja efektywności pracy.

Korelacja zdarzeń z innymi systemami

Integracja z programem IBM Tivoli® Enterprise Console.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.