Dowiedz się, jak działają produkty IBM Rhapsody

Analiza i opracowywanie wymagań technicznych

IBM® Engineering Systems Design Rhapsody® (Rational Rhapsody) — Architect for Systems Engineers może wspomóc Twoje zespoły w szybszym tworzeniu kompleksowych rozwiązań. Udostępnia przystępne cenowo środowisko dla procesów inżynierii systemów, w którym możesz analizować i opracowywać wymagania, optymalizować architekturę w oparciu o weryfikację parametryczną oraz dokumentować projekty. Oprogramowanie automatycznie tworzy specyfikacje systemów, dokumentację projektową interfejsu i scenariusze testowe systemów, wykorzystując języki SysML, UML, AUTOSAR i UPDM.

Szybkie przejście od projektowania do implementacji

IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) — Architect for Software umożliwia błyskawiczne przejście z etapu opracowywania do wdrożenia. Udostępnia przystępne cenowo, zintegrowane środowisko dla procesów inżynierii oprogramowania, w którym możesz tworzyć z użyciem języków C++, C lub Java i z wykorzystaniem UML i AUTOSAR. Ponownie wykorzystaj istniejący kod dzięki odtwarzaniu kodu źródłowego lub twórz struktury code frame (wykorzystując standardy MISRA-C i MISRA-C++). Automatycznie synchronizuj projekt i kod, twórz dokumentację projektową i graficznie określaj scenariusze testowe.

Automatyzacja weryfikacji projektu i tworzenie dokumentacji

Rhapsody — Model Manager umożliwia współpracę między zespołami, które mogą współużytkować i oceniać projekty oraz modele, a także zarządzać nimi, wykorzystując główne repozytorium WWW. Dostawcy i klienci mają dostęp do informacji za pośrednictwem klienta WWW. Oprogramowanie automatyzuje proces weryfikacji projektów, ułatwiając tym samym komunikację wymagań, przyspieszając proces podejmowania decyzji i podnosząc jakość. Twórz kompleksową dokumentację dotyczącą specyfikacji oraz na potrzeby komunikacji, zachowania zgodności z przepisami i raportowania.

Tworzenie prototypów i symulacji, wdrażanie projektów i szybsza weryfikacja

Rhapsody — Designer for Systems Engineers łączy wszystkie cechy rozwiązania Rhapsody Architect for Systems Engineers i dodatkowo pozwala na tworzenie prototypów, prowadzenie symulacji i wdrażanie projektów na potrzeby wcześniejszej weryfikacji wymagań, architektury i działań. Jest to środowisko inżynierii systemów opartej na modelach (MBSE), które obsługuje języki SysML i UML. Pomaga dostosować się do zmiennych wymagań klientów, poprawia wydajność i przyspiesza wprowadzanie produktów i usług na rynek dzięki zaawansowanej weryfikacji i symulacji.

Praca w czasie rzeczywistym w zintegrowanym, elastycznym środowisku

Rhapsody — Edycja Developer oferuje możliwość tworzenia oprogramowania wbudowanego i oprogramowania czasu rzeczywistego w zintegrowanym, elastycznym środowisku dla procesów inżynierii oprogramowania w językach C++, C, Java i Ada (z wykorzystaniem standardów MISRA-C i MISRA-C++). Oprócz funkcji obecnych w rozwiązaniu IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) — Architect for Software, oferuje też dodatkowe możliwości. Należą do nich: szybkie tworzenie prototypów i symulacji w celu usuwania usterek na etapie projektowania; automatyczne procesy tworzenia dla ciągłej integracji; oraz wsparcie cyklu życia oprogramowania kluczowego dla bezpieczeństwa.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Sprawdź aktualne wymagania dotyczące systemu operacyjnego dla oprogramowania, korzystając z raportów IBM Software Product Compatibility Reports.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) można znaleźć tutaj: