Co Rhapsody może zaoferować Twojej firmie?

Produkty z rodziny IBM® Engineering Systems Design Rhapsody® (Rational Rhapsody) to sprawdzone rozwiązania do działań związanych z modelowaniem i projektowaniem systemów, które ułatwiają zarządzanie złożonymi procesami tworzenia produktów i systemów. Rhapsody należy do rozwiązań IBM Engineering, które umożliwiają współpracę przy projektowaniu i udostępniają środowisko testowe obsługujące języki UML, SysML, UAF i AUTOSAR. Pozwala również na kontrolę architektur używanych w sektorze obronności (DoDAF, MODAF i UPDM) i implementację standardów branżowych, takich jak DO-178, DO-178B/C i ISO 26262.

Korzyści

Ciągła weryfikacja

Nieustanna weryfikacja poprzez błyskawiczne tworzenie symulacji i prototypów oraz ich wdrażanie, by odpowiednio wcześnie identyfikować błędy i ograniczać koszty ich naprawy.

Automatyczne sprawdzanie spójności

Automatycznie sprawdzaj spójność, by zwiększyć elastyczność i usprawnić ponowne wykorzystanie zasobów, a także ograniczyć koszty jednorazowe i okresowe.

Współpraca z zespołem inżynierów

Udostępniaj zespołom inżynierów i wspólnie z nimi weryfikuj artefakty utworzone z pomocą Engineering Systems Design Rhapsody® lub narzędzi projektowych, takich jak Mathworks Simulink.

Najważniejsze cechy produktów IBM Rhapsody

  • Analiza i opracowywanie wymagań projektowych
  • Szybkie przejście od projektowania do implementacji
  • Automatyzacja weryfikacji projektu i tworzenie dokumentacji
  • Tworzenie prototypów i symulacji, wdrażanie projektów i szybsza weryfikacja
  • Praca w czasie rzeczywistym w zintegrowanym, elastycznym środowisku

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Architect for Systems Engineers

Przystępne cenowo środowisko dla procesów inżynierii systemów, w którym możesz analizować i opracowywać wymagania, tworzyć wydajną architekturę oraz dokumentować projekty.

Designer for Systems Engineers

Posiada wszystkie funkcje rozwiązania Architect for Systems Engineers i dodatkowo pozwala na tworzenie prototypów, prowadzenie symulacji, wdrażanie projektów i szybszą ocenę wymagań, architektury i działań.

Architect for Software

Przystępne cenowo, zintegrowane środowisko dla procesów inżynierii oprogramowania, w którym możesz programować w językach C++, C lub Java oraz UML i AUTOSAR.

Developer

Zintegrowane, elastyczne środowisko do tworzenia oprogramowania wbudowanego i oprogramowania czasu rzeczywistego w językach C++, C, Java i Ada (z wykorzystaniem standardów MISRA-C i MISRA-C++).