Przyjazny dla użytkownika portal ze szczegółowymi informacjami na temat serwisu prewencyjnego

Usługa IBM Support Insights, ujęta w umowie serwisowej o usługi wsparcia technicznego IBM, dostarcza praktycznych wskaźników dotyczących serwisu prewencyjnego oraz pomaga zwiększyć niezawodność informatyczną oraz usprawnić zarządzanie zasobami IBM i innych dostawców (w tym Cisco, HP, Oracle, Dell, Juniper, NetApp, EMC i innych). Usługa IBM Support Insights pomaga ograniczyć luki w dostępności wsparcia, upraszczając zarządzanie wszystkimi zasobami IT od różnych dostawców.

Obraz na ekranie komputera

Co nowego

Uproszczona migracja do chmury

Uzyskuj ważne spostrzeżenia na temat zakontraktowanych zasobów IBM bez instalowania modułu gromadzącego dane.

Funkcje usługi Intelligent Networking Support

Lepiej zarządzaj swoją siecią Cisco dzięki diagramom topologii sieci, raportom z audytów zasobów i czatbotowi wykorzystującemu sztuczną inteligencję.

Konektor CMDB dla platformy ServiceNow

Uzgadniaj spis zasobów i uzyskuj dodatkowe spostrzeżenia dzięki danym CMDB z instancji ServiceNow.

Technical Support Appliance 2.9

Lepiej wykrywaj zasoby i zarządzaj nimi, korzystając z łatwej w użyciu implementacji opartej na środowisku IBM Carbon Framework. Uzyskaj poprawę wydajności i bezpieczeństwa oraz zastosuj udoskonalone czujniki.

Korzyści

30%

Do 30% niższe koszty serwisowania i wsparcia¹

21%

Skrócenie czasu poświęcanego na czynności związane z obsługą sprzętu o 21%¹

Cechy

Istotne informacje

Zamiast tracić czas na przeszukiwanie źródeł danych różnych dostawców, możesz korzystać z wyników analiz danych dotyczących serwisu prewencyjnego.

Skrócenie czasu poświęcanego na obsługę sprzętu (0:40) →

Prognozowanie awarii w celu uniknięcia przestojów

Alarmy dotyczące dostępności zabezpieczeń i serwisu ułatwiają identyfikowanie zagrożeń systemu związanych z cyklem życia produktów, zapobieganie przestojom w środowisku hybrydowym IT oraz unikanie odmów wsparcia po wygaśnięciu umów.

Zapobieganie spadkom w biznesie (0:45) →

Personalizowane rekomendacje

Proaktywne porównywanie kodu i zalecenia wskazują nieoptymalny kod, dając możliwość podjęcia działań, zanim doprowadzi on do przestoju w działaniu usługi.

Obniżenie kosztów serwisu IT (0:50) →

Usługi wsparcia technicznego z jednego źródła

Sprawne działanie systemów o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, w tym sprzętu i oprogramowania IBM oraz innych dostawców.

krajobraz
Widok z lotu ptaka ruchu ulicznego na moście

Wsparcie i obsługa centrum przetwarzania danych

Uprość procesy wsparcia technicznego dla jednego dostawcy i zarządzaj wsparciem dla sprzętu i oprogramowania bez względu na jego pochodzenie.

Wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania

Zapewnienie wysokiej dostępności sprzętu i oprogramowania produktów IBM Z, IBM Power i IBM Storage dzięki wsparciu IT najwyższej klasy.

Widok z lotu ptaka odcinka mostu

Skontaktuj się z nami

Usługa IBM Support Insights pomaga w proaktywnym zarządzaniu zasobami, identyfikacji zagrożeń w umowach i zabezpieczeniach oraz unikaniu przestojów w celu usprawnienia zarządzania stanem urządzeń i rosnącymi kosztami zasobów IT.