Dowiedz się więcej o harmonizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnej „wieży kontroli”

​Zyskaj kompleksowy widok zapasów

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie IBM® Sterling Inventory Control Tower zapewnia praktyczny widok informacji o zapasach Twojego przedsiębiorstwa, bez względu na to, gdzie się znajdują. Pozwala określać wpływ zdarzeń zewnętrznych, by przewidywać przestoje oraz ograniczać ich skutki na każdym etapie procesu dzięki podejmowaniu działań w oparciu o rekomendacje. Umożliwia tym samym sprawniejsze reagowanie na zmiany zachodzące na rynku i doskonalenie doświadczeń klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów.

IBM Sterling Inventory Control Tower koreluje dane pochodzące z odseparowanych źródeł i rozproszonych systemów, zapewniając widoczność informacji o zapasach w jednym ujęciu — od dostępności surowców przez zamówienia dostawcy aż po dostarczanie produktów. Obejmuje wbudowane konektory dla różnych źródeł danych i inteligentne alerty, dzięki którym szybko wykryjesz zdarzenia mogące mieć wpływ na Twoje zapasy. Rozwiązanie to ułatwia współpracę między organizacjami i partnerami. Elektroniczne podręczniki zapewniają dostęp do sprawdzonych procedur i wiedzy organizacji, aby usprawnić rozwiązywanie problemów.

Najważniejsze korzyści

Widoczność

Poszczególne zapasy są zwykle odizolowane i rozproszone w całym ekosystemie łańcucha dostaw. IBM Sterling Inventory Control Tower pełni funkcję zintegrowanego poziomu zarządzania zapasami, który łączy dane pochodzące z różnych systemów, pozwalając Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Analizy

Mechanizmy analityczne oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują skorelowane dane wewnętrzne i zewnętrzne. Wyniki takich analiz informują o możliwości pojawienia się problemów, pozwalając na zarządzanie wyjątkami i łagodzenie skutków przestojów. 

Działanie

Wykorzystując oparte na sztucznej inteligencji agenty, usprawniasz zarządzanie wyjątkami. Dzięki temu możesz szybciej reagować na nieoczekiwane zdarzenia, doskonalić procesy na potrzeby lepszego monitorowania wydajności i gromadzić najważniejsze dla organizacji informacji.

Otwarty laptop z wyświetloną stroną WWW poświęconą globalnemu łańcuchowi dostaw IBM

Analiza przykładu: koncepcja transparentnego łańcucha dostaw

Dowiedz się, jak IBM wykorzystuje sztuczną inteligencję we własnym globalnym łańcuchu dostaw, aby stworzyć rozwiązanie do centralnego nadzoru (pełniące rolę „wieży kontroli”), które rozszerza i łączy istniejące rozwiązania do zarządzania zapasami z systemami ERP.

IBM Sterling Inventory Control Tower w działaniu