Dowiedz się więcej o orkiestracji łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnej „wieży kontroli”

Zyskaj kompleksowy widok zasobów

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie IBM Sterling Inventory Control Tower zapewnia wgląd w zasoby bez względu na to, gdzie się znajdują. Pozwala określać wpływ zdarzeń zewnętrznych, by przewidywać przestoje oraz ograniczać ich skutki dzięki podejmowaniu działań w oparciu o rekomendacje. Możesz w ten sposób szybciej odpowiadać na zmiany zachodzące na rynku i doskonalić doświadczenia klientów, jednocześnie ograniczając koszty.

IBM Sterling Inventory Control Tower koreluje dane pochodzące z odseparowanych źródeł i rozproszonych systemów, zapewniając pojedynczy widok wszystkich Twoich zasobów od dostępności surowców przez zamówienia aż po transport produktów. Obejmuje wbudowane konektory dla różnych źródeł danych i inteligentne alerty, dzięki którym szybko wykryjesz zdarzenia mogące mieć wpływ na Twoje zasoby. Rozwiązanie to ułatwia współpracę między organizacjami i partnerami. Elektroniczne podręczniki, które zawierają wskazówki dotyczące sprawdzonych procedur i udostępniają inne najważniejsze informacje, usprawniają rozwiązywanie problemów.

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny zasobów w produkcie IBM Sterling Control Tower

Najważniejsze korzyści

Widoczność

Poszczególne zasoby są zwykle odizolowane i rozproszone w całym ekosystemie łańcucha dostaw. IBM Sterling Inventory Control Tower działa jak zintegrowany poziom zarządzania zasobami, pozwalający oszczędzić czas i środki przeznaczane wcześniej na łączenie danych pochodzących z różnych systemów.

Przewidywanie

Mechanizmy analityczne oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują skorelowane dane wewnętrzne i zewnętrzne. Wyniki takich analiz informują o możliwości pojawienia się problemów, pozwalając na zarządzanie wyjątkami i łagodzenie skutków przestojów. 

Działanie

Wykorzystując oparte na sztucznej inteligencji agenty, usprawniasz zarządzanie wyjątkami. Dzięki temu możesz szybciej reagować na nieoczekiwane zdarzenia, doskonalić procesy na potrzeby lepszego monitorowania wydajności i gromadzić najważniejsze dla organizacji informacji.

IBM Sterling Inventory Control Tower w działaniu