Dowiedz się więcej o orkiestracji łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnej „wieży kontroli”

Śmiałe podejmowanie decyzji dzięki spostrzeżeniom płynącym z widoczności łańcucha dostaw

IBM® Sterling Supply Chain Insights to rozwiązanie, które — wykorzystując sztuczną inteligencję — w czasie rzeczywistym optymalizuje działanie łańcucha dostaw poprzez szybką korelację danych z odrębnych systemów, gromadzenie wiedzy o organizacji i tworzenie elektronicznych podręczników taktycznych.

Oferowany produkt to kluczowy komponent pakietu IBM Sterling Supply Chain Suite, stanowiący fundament rozwiązania Intelligence Services i specjalistycznych funkcji platformy Control Tower. Stworzone w oparciu o produkt Supply Chain Insights rozwiązanie IBM Sterling Inventory Control Tower pozwala szybciej osiągać korzyści. Oferuje inteligentne mechanizmy analityczne, które wspomagają efektywne zarządzanie zasobami — w sposób dostosowany do faktycznego zapotrzebowania — i ułatwiają łagodzenie skutków przestojów.

Supply Chain Intelligence Services wykorzystuje modułowe usługi w zakresie danych i sztucznej inteligencji, które są wytrenowane w dziedzinie łańcucha dostaw i otwarte dla twórców oprogramowania. W celu przyspieszenia integracji danych programiści mogą tworzyć specjalistyczne „wieże kontroli lotów” na podstawie konspektów Control Tower Solution Blueprints.

Korzyści z rozwiązania IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Lepsza widoczność i współpraca

Koreluj funkcjonowanie łańcucha dostaw z potrzebami klientów dzięki kompleksowej widoczności systemów i partnerów oraz lepszej współpracy. Rozwiązuj regularnie nawracające problemy ze skutecznością na poziomie nawet 95%.

Niwelowanie przestojów

Proaktywnie przewiduj, oceniaj oraz niweluj przestoje i czynniki ryzyka, aby zwiększać odporność łańcucha dostaw i chronić swoją markę. Zapobieganie przestojom to teraz kwestia rzędu minut, a nie dni.

Niższe koszty

Wykorzystuj analizy danych do ujawniania niewidocznych wcześniej okazji do uzyskania oszczędności. Dzięki temu zwiększysz wydajność i ograniczysz koszty, co przełoży się na lepszą produktywność i skrócenie czasu uzyskiwania dostępu do informacji o 90%.

Najważniejsze cechy rozwiązania Supply Chain Insights

  • Spersonalizowany panel kontrolny i widoczność we wszystkich kierunkach
  • Podejmowanie decyzji i współpraca z pomocą Watsona
  • „Wieża kontroli” zasobów zbudowana w oparciu o SCI
  • Dostęp do konspektu Control Tower Solution Blueprint — dotyczącego logistyki
  • Mechanizmy AI trenowane w „języku” łańcucha dostaw
  • Otwarta i szybka integracja źródeł danych
  • Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze
  • Szybki pierwszy krok dzięki programowi Fast Start

„Wieże kontroli” łańcucha dostaw

Specjalistyczne „wieże kontroli lotów”

Pojedynczy widok procesów i danych z odrębnych źródeł oraz oparty na sztucznej inteligencji, spersonalizowany kokpit ze wskaźnikami KPI i zdarzeniami, który ułatwia zrozumienie, ustalanie priorytetów i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.

Inwentaryzacja

Proaktywne monitorowanie dostępności zapasów w sieci, zarządzanie nimi oraz reagowanie na zakłócenia w okresach największego popytu i promocji.

Logistyka

Proaktywne monitorowanie transgranicznego ruchu towarów w łańcuchu dostaw i zarządzanie tym ruchem.

Supply Chain Insights w działaniu

Opinie klientów

Twórz inteligentne łańcuchy dostaw — w dowolnym miejscu