IBM Sterling Supply Chain Business Network: Essential

Izometryczna ilustracja przedstawiająca osoby i budynki wokół chmury w centrum

Modernizacja łączności B2B

Bezpieczne sieci wartości dodanej (VAN) w chmurze. Zaprojektowane z myślą o ułatwieniu automatyzacji i cyfryzacji komunikacji między partnerami handlowymi przy użyciu elektronicznej wymiany danych (EDI).

  • Zastąp przestarzałe rozwiązania B2B.
  • Ogranicz liczbę procesów wykonywanych ręcznie.
  • Przyspiesz wdrażanie partnerów handlowych.

Cechy i funkcje edycji Essentials

1

Bezpieczna łączność na potrzeby obsługi dokumentów w formacie EDI i innych w całej społeczności partnerów handlowych.

2

Możliwość śledzenia dokumentów.

3

Panele kontrolne do analizy danych i określania trendów.

4

Routing dynamiczny umożliwiający wymianę handlową z dowolną jednostką znajdującą się w sieci, bez konieczności przeprowadzania dodatkowej konfiguracji.

5

Łatwa konfiguracja nowych partnerów handlowych za pomocą kilku kliknięć.

6

Całodobowe wsparcie wyspecjalizowanego zespołu — telefoniczne, mailowe i za pośrednictwem naszego portalu wsparcia.

IBM Sterling Supply Chain Business Network: Standard

Większa elastyczność obsługi wymagań partnerów handlowych

Spełniaj złożone wymagania różnych gałęzi przemysłu, przepisów rządowych i obszarów geograficznych. Automatyzuj bezpieczną transformację dokumentów w modelu B2B na dowolny wymagany protokół lub format danych.

Izometryczna ilustracja przedstawiająca przesyłanie dokumentów w modelu B2B

Cechy i funkcje edycji Standard

1

Panele kontrolne do analizy danych i określania trendów.

2

Możliwości odwzorowywania i transformacji danych w celu spełnienia potrzeb partnerów handlowych, uzupełniające kierowanie przepływem danych.

3

InFlight: widoczność dokumentów.

4

Całodobowa obsługa zapewniana w edycji Essentials oraz dostęp do zespołu ds. odwzorowywania IBM na potrzeby określania priorytetów żądań zmian i ulepszeń, rozwiązywania problemów z komunikacją oraz ustanawiania konfiguracji partnerów handlowych.

Izometryczna ilustracja przedstawiająca sztuczną inteligencję i sieć łańcucha bloków

Usługi zarządzane Premium ze spersonalizowaną obsługą

Zleć integrację B2B wyznaczonym ekspertom technicznym w firmie zewnętrznej i zwiększ gwarantowany poziom dostępności w ramach umów SLA z partnerami handlowymi oraz obsługuj złożone wymagania modelu B2B.

Cechy i funkcje edycji Premium

1

Dedykowany dyrektor projektu będący ekspertem technicznym ds. IBM Sterling.

2

Sprawdzone procedury i wskazówki dotyczące sposobu, w jaki rozwiązanie SCBN może pomóc w realizacji celów biznesowych.

3

Proaktywne wsparcie z procesem transakcji.

4

Proaktywne wsparcie dla optymalizacji globalnych operacji EDI i rozwiązywania problemów.

5

Szybkie wdrażanie partnerów handlowych.

6

Eksperci ds. mapowania, zarządzający integracją danych, zmianami i konwersją dokumentów oraz zajmujący się rozwiązywaniem problemów.

7

Opracowanie modelu wymiany i przepływu danych między partnerami handlowymi i systemami, a także zarządzanie nimi.

8

Zarządzanie projektami przez usprawnianie i nadzorowanie wszystkich aspektów harmonogramu, w tym zasobów, materiałów dostarczanych i zależności, redukcji ryzyka i raportów o statusie.

Opinie klientów

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?