Najważniejsze cechy

Wykrywanie anomalii, alerty i wyszukiwanie w języku naturalnym

Obejrzyj wideo (02:00)

Wykorzystuj techniki uczenia maszynowego, mechanizmy rozpoznawania wzorców i specjalistyczne narzędzia do analizy. Dzięki nim możesz automatycznie wykrywać anomalie (w zakresie objętości i szybkości przesyłanych danych oraz występujących w nich wartości) podczas wymiany dokumentów i transakcji B2B oraz powiadamiać o nich swój zespół. Użytkownicy dysponują holistycznym ujęciem informacji o wszystkich istotnych transakcjach prezentowanym w postaci pojedynczego panelu kontrolnego. Funkcje wyszukiwania w języku naturalnym pozwalają użytkownikom biznesowym zadawać pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi w oparciu o terminologię biznesową, a nie specjalistyczny żargon IT.

Współużytkowany rejestr transakcji cyfrowych — bezpieczny i dostępny dla wielu podmiotów

Przeczytaj opracowanie

Oferowana sieć biznesowa, obsługująca technologię łańcucha bloków, umożliwia bezpieczną, pozbawioną zakłóceń komunikację i współpracę z klientami, partnerami i dostawcami. Niezmienny, znakomicie chroniony współużytkowany rejestr zapisuje w czasie rzeczywistym zdarzenia zachodzące w całym łańcuchu dostaw, zwiększając w ten sposób poziom widoczności, przejrzystości i zaufania.

Widoczność w czasie rzeczywistym, analiza trendów i panele kontrolne

Zobacz infografikę

Funkcje tworzenia szczegółowych raportów zapewniają widok dokumentów oraz informacje o ich statusie w czasie rzeczywistym. Pozwalają monitorować i śledzić przychodzące i wychodzące transakcje B2B. Wykrywanie awarii, trendów i nieprzewidzianych zdarzeń ułatwia błyskawiczne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów z dokumentami. Konfigurowalne panele kontrolne i raporty umożliwiają analizowanie transakcji zarówno realizowanych na poziomie pionów lub działów, jak i przeprowadzanych z klientami bądź dostawcami. Integracja z systemem SAP zwiększa widoczność wszystkich etapów przetwarzania dokumentów, tym samym usprawniając śledzenie dokumentów.

Łączność typu każdy-z-każdym

Przeczytaj opracowanie

Usprawniona komunikacja i współpraca z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi ułatwia cyfryzację i automatyzację wszystkich transakcji B2B w całym łańcuchu dostaw. Możliwości skalowania pozwalają współpracować z wieloma klientami, dostawcami i partnerami handlowymi stawiającymi zróżnicowane wymagania biznesowe, branżowe i formalne. Rozwiązanie ułatwia spełnianie wymogów technicznych (X12, EDIFACT, XML, Web Services), branżowych i prawnych (PEPPOL, e-fakturowanie, RosettaNet).

Wysokiej klasy usługi zarządzane

Przeczytaj raport analityków

Wyspecjalizowani doradcy i eksperci techniczni IBM oferują dostosowane do potrzeb i elastyczne wsparcie, które ułatwia utrzymywanie i optymalizowanie globalnych działań w zakresie B2B/EDI. Wyznaczony kierownik projektu towarzyszy Ci na każdym etapie, pomagając w zarządzaniu zmiennym obciążeniem w Twoim przedsiębiorstwie. Ogólnoświatowa społeczność zapewnia spersonalizowaną, całodobową pomoc dla Ciebie i Twoich partnerów handlowych.

Rozbudowane możliwości samoobsługi

Zachowaj pełną kontrolę podczas codziennego zarządzania swoją społecznością partnerów handlowych B2B, jednocześnie nie przestawaj czerpać korzyści z zarządzanych usług w chmurze. Wykorzystuj rozbudowane możliwości samoobsługi do wdrażania nowych konfiguracji partnerów handlowych lub edytowania już istniejących.

Zgodność ze sprawdzonymi procedurami IBM dotyczącymi bezpieczeństwa danych

Sprawdzone procedury IBM — przewidujące stosowanie bezpiecznych rozwiązań technicznych i uwzględnianie prywatności już na etapie projektowania rozwiązań — gwarantują, że sieć i dane Twojego przedsiębiorstwa są skutecznie chronione. Nieustannie testujemy te procedury i udoskonalamy polityki tak, by utrzymywać zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.

Całkowita zgodność ze standardem PEPPOL na potrzeby transakcji B2G i B2B

Przeczytaj opracowanie

Korzystając z pojedynczego źródła, bezproblemowo wymieniaj dokumenty PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi pochodzącymi z Europy, Singapuru, Australii i Nowej Zelandii.
Dzięki usługom IBM w zakresie sieci PEPPOL możesz czerpać korzyści płynące ze standaryzacji i uproszczenia globalnego handlu elektronicznego bez względu na lokalizację i bez konieczności obsługi wielu różnych systemów.

E-fakturowanie, audytowanie i archiwizowanie

Postaw na transformację i optymalizację międzynarodowego procesu fakturowania, aby ograniczać ryzyko, koszty i trudności związane z elektronicznymi fakturami spełniającymi formalne wymogi prawa podatkowego. Ułatwia to automatyzacja wykonywanych ręcznie zadań w zakresie fakturowania, archiwizowania i audytowania w zgodzie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w różnych krajach.

Automatyzacja interakcji z mniejszymi partnerami

Poznaj IBM Small Partner Automation

Bezproblemowa wymiana elektronicznych dokumentów biznesowych w Internecie z małymi partnerami, którzy komunikują się za pomocą faksu, mailowo, telefonicznie lub listownie. Możliwości EDI obejmują teraz wszystkich partnerów handlowych — bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, wiedzę techniczną czy ograniczenia budżetu.

Zarządzanie katalogami na potrzeby zamawiania produktów

Zarządzanie katalogami ułatwia sprzedawanie towarów pod swoimi markami online. Jako dostawca możesz przesyłać swoje katalogi do systemów nabywców lub publikować je za pośrednictwem strony internetowej, na której Twoi klienci dokonują zakupów.