Łatwiejsze wdrażanie dostawców i sprawniejsza współpraca z nimi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Dostępne obecnie technologie dają przedsiębiorstwom unikatową możliwość tworzenia cyfrowych łańcuchów dostaw. Przedsiębiorstwa mogą dzięki temu automatyzować transakcje B2B dotąd przetwarzane ręcznie i wykorzystywać wbudowane mechanizmy AI i uczenia maszynowego do zapobiegania potencjalnym przestojom.

Umów się na konsultację, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach IBM Sterling do współpracy z dostawcami i różnorodnych korzyściach płynących z utworzenia cyfrowego łańcucha dostaw, które obejmują:

  • Eliminację „białych plam” w transakcjach dzięki współużytkowaniu danych przez wiele przedsiębiorstw
  • Ograniczenie liczby sporów dotyczących transakcji
  • Zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów
  • Większe zadowolenie dostawców z newralgicznych procesów O2C (od zamówienia do płatności) i P2P (od zakupu do realizacji płatności)

Dowiedz się więcej o procesach O2C i P2P

Transakcje w łańcuchu dostaw w modelu B2B często są złożone. Ta złożoność może negatywnie wpływać na zdolność organizacji do pozyskiwania danych dotyczących łańcucha dostaw, koniecznych do ograniczania przestojów i zmniejszania liczby sporów związanych z transakcjami.

IBM Sterling Business Transaction Intelligence wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji i łańcucha bloków, aby ułatwiać analizę zamówień w całym ich cyklu życia. Użytkownicy biznesowi i techniczni, bez względu na poziom umiejętności, mogą sprawnie przeszukiwać dane dotyczące transakcji z użyciem wyszukiwania w języku naturalnym, a także proaktywnie reagować na wykrywane anomalie i alerty związane z przewidywaniem trwania cyklu. Możliwe jest również wyeliminowanie niejasności dotyczących transakcji między partnerami dzięki spójnemu ujęciu danych — od zamówienia po dostarczenie produktów.

→ Sprawdź, jak to działa (01:58)

→ Poznaj produkt

Inteligentnie funkcjonujący łańcuch dostaw nie może opierać się na procesach wykonywanych ręcznie

„Średnio 35% wszystkich dokumentów przetwarzanych ręcznie zawiera błędy”.
— Badanie Aberdeen poświęcone bolączkom ręcznego przetwarzania dokumentów (zlecone przez IBM)

IBM Sterling Transaction Manager udostępnia przyjazny w obsłudze portal WWW, który automatyzuje transakcje B2B przetwarzane ręcznie. Pomaga oszczędzać czas i pieniądze, ograniczając liczbę błędów, redukując koszty i zwiększając satysfakcję klientów, dostawców i innych partnerów handlowych niekorzystających z formatu EDI.

→ Przeczytaj opis wdrożenia w Southwire

→ Poznaj produkt

Zrzut ekranu przedstawiający dwa wykresy wyświetlone w panelu kontrolnym rozwiązania IBM Sterling Transaction Manager.

Zyskaj dostęp do dokładnych, pozyskiwanych automatycznie danych o produktach

Obecnie wymiana transakcji B2B przebiega między przedsiębiorstwami szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy rozbieżności w informacjach o produktach przyczyniają się do sporów dotyczących cen, płatności i jakości danych, może to w rezultacie obniżać poziom satysfakcji klienta.

IBM Sterling Catalog Manager to cyfrowy katalog produktów oparty na ujednoliconej platformie do zarządzania treścią i jej dystrybucji. Zapewnia ona pełną kontrolę nad zarządzaniem produktami, syndykowaniem danych katalogowych i sprzedażą na rynku. Stanowi bezpieczne i konfigurowalne rozwiązanie dla administratorów katalogu, które odpowiada na potrzeby Twoich partnerów handlowych, dużych i małych, w każdym kraju i regionie.

→ Obejrzyj wideo (01:46)

→ Poznaj produkt

Uproszczenie ręcznego przetwarzania dokumentów, takich jak faksy, pliki PDF i wiadomości e-mail

Ręczne przetwarzanie takich dokumentów, jak faksy, pliki PDF i wiadomości e-mail, jest kosztowne, czasochłonne i podatne na błędy.

Rozwiązanie IBM Sterling Document Conversion Services przekształca nieustrukturyzowane dokumenty — takie jak faksy, wiadomości e-mail czy pliki PDF — do formatu EDI lub innego formatu ustrukturyzowanego, zapewniając elektroniczną alternatywę dla mało wydajnych konwersji przeprowadzanych ręcznie.

→ Obejrzyj wideo dotyczące Greenworks (01:50)

→ Poznaj produkt

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny IBM Sterling Document Conversion Services i kilka wykresów.

Centralizacja globalnego handlu elektronicznego i zapewnienie zgodności z wymogami

Wiele krajów nieustannie aktualizuje procedury zapewniania zgodności z przepisami podatkowymi (np. dotyczącymi podatku VAT) i wymogami kontroli w handlu elektronicznym z myślą o większym bezpieczeństwie i skuteczniejszej weryfikacji. Ten cyfrowy format zawiera informacje konieczne do zachowania zgodności z wymogami kontroli, takie jak podpis elektroniczny, archiwum rejestrów i dane o akceptacji przez organy podatkowe.

IBM Sterling eInvoicing za pośrednictwem pojedynczej sieci biznesowej wspomaga organizacje w automatyzacji i upraszczaniu procesów handlu elektronicznego i fakturowania, jednocześnie dbając o zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi w różnych krajach. W ramach jednego rozwiązania automatyzuje procesy biznesowe i ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi w różnych krajach. Działa w oparciu o globalne standardy integracji, dzięki którym zarówno nabywca, jak i dostawca mogą łatwiej spełniać obowiązujące ich wymogi.

→ Obejrzyj wideo (01:20)

→ Poznaj produkt

Opinie klientów

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?