Dołącz do forum społeczności IBM StoredIQ

Dołącz do forum społeczności IBM StoredIQ Nawiąż kontakt

Automatyzacja strategii dla danych nieustrukturyzowanych

Pakiet IBM StoredIQ® Suite pomaga w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z procesem discovery, zarządzaniem rekordami, zapewnianiem zgodności z przepisami, optymalizacją przechowywania danych oraz migracją danych. Umożliwiając dokonywanie pogłębionych analiz danych nieustrukturyzowanych bez potrzeby ich przenoszenia, oprogramowanie to zapewnia organizacji wgląd w zasoby informacyjne i wspiera w podejmowaniu dobrze umotywowanych decyzji biznesowych. IBM StoredIQ for Legal udostępnia platformę ułatwiającą elektroniczne ujawnianie danych (eDiscovery) na potrzeby interesariuszy z branży prawnej dzięki uporządkowanej, systemowej strategii. Zautomatyzuj strategie, korzystając z produktu IBM StoredIQ Policy oferowanego wraz z pakietem StoredIQ Suite.

Zapoznaj się z ponad 60 opiniami klientów korzystających z IBM StoredIQ zawartymi w raporcie Gartner Peer Insights

Zapoznaj się z ponad 60 opiniami klientów korzystających z IBM StoredIQ zawartymi w raporcie Gartner Peer Insights Zobacz opinie (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Zarządzanie danymi w miejscu ich przechowywania

Zarządzaj danymi w miejscu ich przechowywania — ujawniaj, klasyfikuj i wykorzystuj dane nieustrukturyzowane bez konieczności przenoszenia ich do repozytorium lub aplikacji specjalistycznej.

Zaawansowana funkcja wyszukiwania

StoredIQ zapewnia wydajną funkcję wyszukiwania, która przyspiesza analizę dużych ilości nieustrukturyzowanych danych.

Uproszczona analiza

Zyskaj dostęp do uproszczonej, szczegółowej analizy obszernych danych korporacyjnych. Analizuj dane i zarządzaj nimi w miejscu ich przechowywania, ograniczając wpływ przenoszenia danych między lokalizacjami.

Wartościowe spostrzeżenia

Zyskaj dostęp do wartościowych wyników analiz, które wspierają działania na danych takie jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie do miejsca długotrwałego przechowywania i eksportowanie.

Dostarczanie danych

Zarządzaj danymi w miejscu ich przechowywania w celu skuteczniejszej eliminacji naruszeń ogólnych i wewnętrznych przepisów.

StoredIQ a RODO

Rozwiązanie StoredIQ umożliwia analizę zorientowaną na postanowienia RODO oraz udostępnia zaawansowane funkcje wyszukiwania, usprawniające proces discovery danych osobowych i nieustrukturyzowanych chronionych na mocy tego rozporządzenia.

Najważniejsze cechy i funkcje pakietu StoredIQ Suite

Automatyzacja strategii dla danych nieustrukturyzowanych

Wykorzystaj IBM StoredIQ Policy, aby zredukować koszty i ryzyko związane z tworzeniem strategii na potrzeby identyfikacji i klasyfikacji informacji korporacyjnych oraz zarządzania nimi w sposób skorelowany z wartością biznesową. Zyskaj pogłębione, wieloaspektowe ujęcie korporacyjnych danych nieustrukturyzowanych. Dzięki temu możesz lepiej spełniać wymagania biznesowe i prawne, egzekwować przyjęte strategie zgodności z przepisami, zarządzać przechowywaniem danych i reagować na wnioski dotyczące audytów.

Uproszczenie procesu eDiscovery na potrzeby interesariuszy

IBM StoredIQ for Legal udostępnia platformę ułatwiającą proces eDiscovery na potrzeby interesariuszy. W sposób sprawny i przejrzysty identyfikuj osoby sprawujące nadzór, wysyłaj powiadomienia o konieczności zabezpieczenia informacji z powodów prawnych oraz gromadź i przechowuj dane w ramach procesu eDiscovery.

Interaktywny interfejs użytkownika z wysoce skalowalnymi funkcjami wyszukiwania i analizy

Dzięki StoredIQ Insights zyskasz szybki dostęp do wyników analiz opartych na aspektach oraz możliwość skutecznego opracowywania danych nieustrukturyzowanych. Rozwiązanie to udostępnia nowoczesny interfejs użytkownika, który umożliwia wyróżnianie kluczowych terminów, interaktywne nadawanie tagów i próbkowanie. Funkcja podglądu dokumentu zwiększa możliwości wykorzystania produktu.

Szybsza klasyfikacja dokumentów dzięki mechanizmom uczenia maszynowego

Pakiet StoredIQ Suite zapewnia dostęp do funkcji kognitywnej oceny danych (CDA) stosowanej do klasyfikacji dokumentów. Funkcja ta opiera się na aktywnym wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego. Użytkownicy poddają ocenie wrażliwe dane i przypisują im tagi, by trenować modele danych. Następnie modele te sugerują, które kluczowe dokumenty należy poddać weryfikacji. Pozwala to zaoszczędzić czas przeznaczony na proces discovery i podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę prywatności danych.

Systemowe podejście do procesu eDiscovery

Wykorzystaj rozwiązanie IBM eDiscovery Identification and Collection, by zyskać wgląd w dane korporacyjne. Ogranicz koszty, czas i wysiłki związane z zarządzaniem procesem elektronicznego ujawniania danych. Zmniejsz ilość dostarczanych nieustrukturyzowanych danych, wykorzystując tylko te informacje, które są istotne dla danego przypadku. Gromadź dane na potrzeby dochodzeń.

Podejmowanie popartych wiedzą decyzji

Wykorzystaj rozwiązanie do zarządzania danymi w miejscu ich przechowywania, które umożliwia organizacjom ujawnianie, klasyfikowanie i wykorzystywanie danych bez konieczności przenoszenia ich do innych repozytoriów lub aplikacji specjalistycznych. Zaawansowana funkcja wyszukiwania przyspiesza interpretację dużych zbiorów danych nieustrukturyzowanych. Uprość i usprawnij analizę obszernych zbiorów danych korporacyjnych. Analizuj dane i zarządzaj nimi w miejscu ich przechowywania, by ograniczyć wpływ ich przenoszenia między lokalizacjami.

Zarządzanie danymi nieustrukturyzowanymi i ustrukturyzowanymi w jednym miejscu

Integracja IBM Information Governance Catalog i IBM StoredIQ umożliwia zarządzanie ujawnianiem i klasyfikacją nieustrukturyzowanych danych. Dodatkowo daje możliwość synchronizacji danych i określania, które obiekty danych nieustrukturyzowanych StoredIQ należy opublikować w katalogu Information Governance Catalog. Takie ujednolicone podejście do nadzoru nad danymi pomaga w wyszukiwaniu wymaganych danych i błyskawicznej ocenie ich jakości.

Zobacz także

IBM StoredIQ for Legal

Zapewnia narzędzia do kompleksowego zarządzania procesem eDiscovery — od identyfikacji przez wysyłanie powiadomień o konieczności zachowania informacji aż po gromadzenie i przechowywanie danych.

IBM OpenPages® Data Privacy Management

Identyfikuj potencjalnie problematyczne punkty w źródłach danych i skróć czas oczekiwania na zgromadzenie danych niezbędnych do zachowania zgodności dzięki rozwiązaniu do zarządzania prywatnością i danymi nieustrukturyzowanymi.

IBM Watson Knowledge Catalog

Inteligentny, współużytkowany katalog wraz z możliwością egzekwowania strategii i zasadami dynamicznego dostępu do danych, dzięki któremu dane mogą być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję i narzędzia analityczne.

Next Steps

Więcej informacji

Zobacz, jak to działa