Większa wydajność procesów eDiscovery dzięki narzędziom do obsługi postępowań prawnych w środowisku korporacyjnym

Rozwiązanie IBM StoredIQ® for Legal zapewnia narzędzia do kompleksowego zarządzania procesem eDiscovery — od identyfikacji przez wysyłanie powiadomień o konieczności zachowania informacji aż po gromadzenie i przechowywanie danych. Dział prawny może z jego pomocą zarządzać wszystkimi wymogami dotyczącymi gromadzenia i przechowywania danych, korzystając z jednego interfejsu. Oferowane rozwiązanie wykorzystuje automatyzację i mechanizmy analityczne na każdym etapie procesu, zwiększając w ten sposób jego wydajność i przyczyniając się do ograniczenia złożoności, ryzyka i kosztów związanych z ujawnianiem danych. Produkt StoredIQ for Legal jest dostępny do wdrożenia lokalnie lub w chmurze.

Powtarzalne procesy bezpieczne pod względem prawnym

Oprogramowanie pomaga dokumentować obowiązki prawne związane z każdą sprawą. W ramach procesu gromadzone są informacje o zaangażowanych osobach, zakresie danych oraz stopniu i sposobie wykonania obowiązków.

Powiadamianie osób sprawujących nadzór i śledzenie potwierdzeń

Można wysyłać powiadomienia o konieczności zachowania informacji, monitorować odpowiedzi i automatyzować dalsze działania i eskalacje, by zapewnić zgodność z wymogami formalno-prawnymi. Wstępne konsultacje drogą elektroniczną z osobami sprawującymi nadzór pozwalają ograniczyć zakres gromadzonych i weryfikowanych danych.

Zarządzanie żądaniami dostępu do danych w działach prawnych i IT

Wspólne wytyczne dla działu prawnego i IT określają, które dane muszą być przechowywane, oraz wskazują miejsce i wymagany czas ich przechowywania. Wykorzystaj konfigurowalne formularze i procesy realizacyjne, by na bieżąco utrzymywać spójny widok wymagań i statusu.

Szybsze wyniki realizowanych lokalnie analiz danych

Analizuj dane w miejscu ich przechowywania i wykorzystuj uzyskane spostrzeżenia jeszcze zanim zaczniesz gromadzić dane. Możliwa jest automatyzacja gromadzenia danych pochodzących z ponad 75 różnych źródeł na potrzeby prawne.

Najważniejsze cechy i funkcje IBM StoredIQ for Legal

Systemowe podejście do procesu eDiscovery bezpieczne pod względem prawnym

Ogranicz koszty, czas i nakłady pracy, które dotychczas wiązały się z procesem eDiscovery. Z łatwością informuj pracowników, menedżerów i specjalistów IT o ich obowiązkach, wysyłaj im przypomnienia i uzyskuj potwierdzenia, by upewnić się, że wymagane dane nie zostaną zniszczone lub zmienione — informacje zwrotne otrzymasz automatycznie. Zmniejsz ilość nieustrukturyzowanych danych, wykorzystując tylko te informacje, które są istotne w danej sprawie. Gromadź dowody w sposób przejrzysty i bezpieczny pod względem prawnym.

Szybka i niezawodna identyfikacja odpowiednich osób

Utwórz listę pracowników, by rzetelnie i precyzyjnie zdefiniować ich obowiązki. Identyfikuj osoby sprawujące nadzór w oparciu o odpowiednie informacje i stopień zaangażowania w sprawę. Przeszukuj strukturę organizacyjną, wybieraj działy i automatycznie twórz listę pracowników. Importuj listy osób sprawujących nadzór, by sprawnie nimi zarządzać. Skorzystaj z opcji wyboru poszczególnych pozycji, by zmieniać utworzone listy. Dodawaj lub usuwaj osoby sprawujące nadzór, zachowując przy tym pełne zapisy kontrolne.

Tworzenie powiadomień o konieczności zachowania informacji, dalsze działania i eskalacje

Z łatwością informuj pracowników, menedżerów i specjalistów IT o ich obowiązkach, wysyłaj im przypomnienia i uzyskuj potwierdzenia, by upewnić się, że wymagane dane nie zostaną zniszczone lub zmienione — informacje zwrotne otrzymasz automatycznie. Potwierdzenia i automatyczny system śledzenia odpowiedzi pomagają ograniczyć ryzyko i nakłady pracy. Powiadomienia można tworzyć w oparciu o szablony, dostosowując je do konkretnego przypadku poprzez dodanie odpowiednich elementów. W razie potrzeby odpowiednie dokumenty z łatwością można przesłać do prawnika w celu weryfikacji. Usprawnij korzystanie z zewnętrznych usług prawnych dzięki możliwości konsultacji drogą elektroniczną z osobami sprawującymi nadzór i ograniczenia zakresu gromadzonych i przeglądanych danych.

Spójne statusy i wymagania dotyczące zbiorów danych dostępne dla działu prawnego i IT

Zyskaj większą kontrolę i wiarygodność przy mniejszych nakładach pracy działu prawnego i IT. Określaj i przekazuj instrukcje dotyczące gromadzenia i przechowywania danych. Podejmowane działania są automatycznie monitorowane i rejestrowane, a dane o nich — udostępniane prawnikom oraz odpowiednim pracownikom działu IT. We współpracy z działem IT wstępnie określaj kryteria dotyczące źródeł danych, by usprawnić jego współpracę z działem prawnym oraz umożliwić uzupełnianie brakujących informacji i szczegółów dotyczących źródeł danych koniecznych do zapewnienia wymaganego dostępu. Wskaźniki statusu umożliwiają przejrzyste informowanie o obowiązkach i wymaganych działaniach.

Szybsze analizy danych bez ich przenoszenia usprawniają działania

Możliwa jest automatyzacja gromadzenia danych pochodzących z ponad 75 różnych źródeł na potrzeby prawne. Wykorzystaj zaawansowaną funkcję wyszukiwania, aby przyspieszyć analizę dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. W pełni kontroluj gromadzenie i eksportowanie danych na potrzeby dochodzeń. Zwiększ wydajność pracy użytkowników, analizując dane i zarządzając nimi w miejscu ich przechowywania.

Łatwe monitorowanie procesu wykrywania danych dla różnych potrzeb

Monitoruj i ograniczaj ryzyko oraz zarządzaj nim — z łatwością i większą precyzją. Identyfikuj wyjątki, na które należy zwrócić uwagę. Monitoruj działania i twórz raporty.

Co nowego oferuje StoredIQ for Legal w wersji 2.0.3.10

Co nowego oferuje StoredIQ for Legal w wersji 2.0.3.10 Przeczytaj dokumentację

Przykład z praktyki klienta

Dowiedz się, jak firma J.B. Hunt Transport obniżyła koszty i zapewniła zgodność z wymogami dzięki inteligentnej strategii zarządzania cyklem życia danych.

Opinie klientów

Zobacz także

IBM StoredIQ Suite

Automatyzuj wdrażanie strategii przetwarzania danych nieustrukturyzowanych i podejmuj poparte wiedzą decyzje biznesowe w ramach zarządzania tymi danymi.

IBM OpenPages® Data Privacy Management

Identyfikuj potencjalnie problematyczne miejsca w źródłach danych i skróć czas oczekiwania na zgromadzenie danych niezbędnych do zachowania zgodności dzięki rozwiązaniu do zarządzania prywatnością i danymi nieustrukturyzowanymi.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Inteligentny, współużytkowany katalog wraz z możliwością egzekwowania strategii i zasadami dynamicznego dostępu do danych, dzięki któremu dane mogą być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję i narzędzia analityczne.

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok