Przegląd

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

IBM® Storage w modelu usługowym rozszerza platformę chmury hybrydowej, wprowadzając elastyczny model wykorzystania obejmujący zarówno potrzeby w zakresie infrastruktury lokalnej, jak i chmurowej. Takie rozwiązanie pozwala korzystać ze zwinności, elastycznych przepływów finansowych i usług pamięci masowej w chmurze przy zachowaniu elastycznej możliwości dynamicznego skalowania w górę i w dół oraz płacenia jedynie za wykorzystywane zasoby.

IBM upraszcza korzystanie z naszej globalnej wiedzy specjalistycznej, przejrzystych i spójnych cen, wysokiej wydajności i skalowalnych rozwiązań w zakresie pamięci masowej obsługiwanych przez usługę IBM Concierge.

Cechy

Prosta, elastyczna pamięć masowa

Przejrzysty model cenowy

Skorzystaj z przejrzystego modelu cen: pojedyncza stawka dla pojemności bazowej i jej wzrostu, brak ukrytych opłat karnych oraz korzyści wynikające z technologii redukcji danych.

Cyberodporność

Chroń swoje dane przed cyberatakami dzięki izolowanym, niezmienialnym kopiom, które mogą być szybko odtwarzane, pozwalając odzyskać dane godne zaufania.

Zarządzanie cyklem życia

Zmniejsz koszty instalacji, konserwacji i odświeżenia w ramach usługi IBM Lifecycle Management i Concierge.

Większa elastyczność

Skorzystaj z dostępnych elastycznych opcji, w tym warstwy wydajności, początkowej pojemności, połączeń, szyfrowania, dostępności standardowej lub wysokiej oraz warunków umowy.

Rozliczanie wykorzystanych zasobów

Po prostu zwiększaj lub zmniejszaj swoją pamięć masową w zależności od potrzeb – IBM naliczy opłaty tylko za to, co jest używane.

Bezpieczeństwo danych

Ogranicz ryzyko, zachowując pełną kontrolę nad lokalną pamięcią masową i technologiami zabezpieczeń.

Chmura hybrydowa

Rozszerz środowisko chmury hybrydowej za pomocą rozwiązania IBM Spectrum® Virtualize for Public Cloud lub architektury przylegającej do chmury w Equinix®.

Nieprzerwana dostępność

Sprawdzona dostępność na poziomie 6 dziewiątek z opcjonalną gwarancją dostępności 100%**.

Wiodąca technologia

Skorzystaj z zalet usług zbudowanych na platformie pamięci masowej w chmurze hybrydowej zaprojektowanej z myślą o szybkiej, skalowalnej i odpornej infrastrukturze.

Przypisy

*Z zastrzeżeniem praktyk księgowych klienta.
OPEX: koszty operacyjne są wydatkami ponoszonymi przez firmę w ramach normalnej, bieżącej działalności biznesowej. OPEX to często używany skrót. Koszty operacyjne obejmują czynsz, wyposażenie, koszty magazynowe, marketing, płace, ubezpieczenia, a także fundusze przeznaczone na badania i rozwój.

**Konfiguracja HyperSwap zainstalowana przez IBM Lab Services. Obowiązują warunki.