Poznaj następną generację

Dołącz do programu wczesnego dostępu, aby pomóc w ukształtowaniu nowej wersji produktu SPSS Statistics oferującego najpopularniejsze funkcje dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników.

Przegląd

Edycje akademickie produktu SPSS Statistics

Dla instytucji i administratorów

Dla studentów i wykładowców

Zapoznaj się z nowościami w produkcie SPSS Statistics 28.0.1

Korzyści

Cechy

Intuicyjny interfejs użytkownika

Przeprowadzaj zaawansowane analizy bez doświadczenia w pisaniu kodu za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść”.

Zaawansowane wizualizacje danych

Buduj wizualizacje i eksportuj je w prosty sposób do wielu formatów plików w celu efektywnego komunikowania wyników.

Zautomatyzowane przygotowywanie danych

Upewnij się, że dane są przejrzyste, prawidłowo uporządkowane i gotowe do analizy.

Sprawne przygotowywanie danych

Zidentyfikuj niepoprawne wartości, wyświetl wzorce brakujących danych i podsumuj rozkłady zmiennych.

Lokalne składowanie danych

Zwiększ bezpieczeństwo danych poprzez przechowywanie plików i danych na komputerze, a nie w chmurze.

Co nowego

SPSS Statistics 28: Najnowsza wersja

Nowe algorytmy statystyczne, usprawnienia proceduralne i zwiększenie użyteczności w celu usprawnienia analizy danych.

Seria prezentacji Tech Talk

Wskazówki dotyczące produktu SPSS Statistics 28, które pomogą zarówno początkującym, jak i ekspertom w uzyskiwaniu pogłębionych wniosków z analizy danych.

Materiały dydaktyczne

Filmy wideo, prezentacje produktów, kursy i inne materiały, które pomogą usprawnić analizę danych za pomocą produktu SPSS Statistics.

Ilustracje przedstawiające produkt

Wykres rozrzutu ocen dyskryminacyjnych

Zrzut ekranu przedstawiający wykres rozrzutu ocen dyskryminacyjnych w produkcie SPSS Statistics

Wykres rozrzutu ocen dyskryminacyjnych

Klasyfikuj grupy w oparciu o zmierzone parametry.

Procedury bayesowskie

Zrzut ekranu przedstawiający procedury bayesowskie w produkcie SPSS Statistics

Procedury bayesowskie

Szacuj współczynniki Bayesa i rozkłady a posteriori dla parametrów.

Sieć perceptronu wielowarstwowego (MLP)

Zrzut ekranu pokazujący sieć perceptronu wielowarstwowego w produkcie SPSS Statistics

Sieć perceptronu wielowarstwowego (MLP)

Prognozuj lub klasyfikuj wyniki za pomocą modeli sieci neuronowych.

Szacowane średnie brzegowe

Zrzut ekranu przedstawiający wykres słupkowy szacowanych średnich brzegowych w produkcie SPSS Statistics

Szacowane średnie brzegowe

Porównuj średnie grupowe przy zastosowaniu uogólnionego modelu liniowego.