Korzystając z produktu SPSS Statistics, przyspieszysz badania naukowe i analizy, aby podejmować lepsze decyzje

Korzystając z produktu SPSS Statistics, przyspieszysz badania naukowe i analizy, aby podejmować lepsze decyzje Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do webcastów

Dlaczego IBM® SPSS® Statistics?

IBM® SPSS Statistics to potężne oprogramowanie statystyczne. Oferuje pokaźny zestaw funkcji, które pozwolą Twojej organizacji na wydobywanie z danych wartościowych informacji.

IBM SPSS Statistics umożliwia:

  • Analizowanie i lepsze zrozumienie danych oraz rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych i badawczych za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
  • Szybsze zrozumienie dużych i złożonych zestawów danych dzięki zaawansowanym metodom statystycznym, które zapewniają wysoką dokładność i ułatwiają sprawne podejmowanie lepszych decyzji.
  • Integrację z oprogramowaniem Open Source przy użyciu rozszerzeń oraz języków programowania Python i R.
  • Prostszy wybór oprogramowania i łatwiejsze zarządzanie nim dzięki elastycznym opcjom wdrożenia.

Oprogramowanie SPSS Statistics jest dostępne dla systemu operacyjnego Microsoft Windows i komputerów Mac.

→ Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF, 530 kB)

→ Dostępne edycje dla uczelni wyższych

Zapoznaj się z nowościami w produkcie SPSS Statistics 28

Zapoznaj się z nowościami w produkcie SPSS Statistics 28 Przeczytaj wpis na blogu

Co nowego

Kobieta, która trzyma laptopa i opiera się o stół

SPSS Statistics 28: najnowsza wersja

W produkcie SPSS Statistics wprowadzono nowe algorytmy statystyczne, udoskonalenia proceduralne i ulepszenia ułatwiające użytkowanie, aby pomóc w analizie danych.

Mężczyzna z założonymi słuchawkami, który wpatruje się w ekran laptopa

Seria prezentacji Tech Talks na temat SPSS Statistics

Seria webinariów na temat produktu SPSS pomoże zarówno początkującym, jak i ekspertom w uzyskiwaniu dokładniejszych wniosków z analiz danych dzięki wskazówkom dotyczącym korzystania z produktu SPSS Statistics 28.

mężczyzna pracujący na laptopie

Nowy podręcznik obsługi produktu SPSS Statistics

Korzystaj z wideo, prezentacji produktów, kursów i innych zasobów edukacyjnych, aby przyspieszyć analizę danych za pomocą produktu SPSS Statistics.

Zaawansowana platforma oprogramowania do analizy statystycznej

Łatwiejsze użytkowanie

Przeprowadzaj zaawansowane analizy i jeszcze łatwiej twórz wizualizacje i raporty za pośrednictwem interfejsu typu „wskaż i kliknij” bez żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Sprawne przygotowywanie danych

Skróć czas przygotowania danych dzięki możliwości zidentyfikowania niepoprawnych wartości, przeglądania wzorców brakujących danych i podsumowywania dystrybucji zmiennych.

Szybkość i niezawodność

Korzystaj z funkcji automatycznego przygotowywania danych, która pozwala na jednoetapowe analizowanie dużych zestawów danych i obrabianie informacji.

Kompleksowość

Korzystaj z zaawansowanych i opisowych statystyk, procedur regresji i wielu innych narzędzi za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu. Ponadto możesz też zautomatyzować częste zadania przy użyciu składni.

Integracja z oprogramowaniem Open Source

Rozszerz składnię SPSS o języki R i Pythona za pomocą dodatków pobranych z biblioteki lub przygotowanych samodzielnie.

Bezpieczeństwo danych

Zainstaluj SPSS lokalnie, by przechowywać pliki i dane na komputerze zamiast w chmurze.

IBM SPSS Statistics z bliska

Poznaj zaawansowane procedury statystyczne dostępne w oprogramowaniu SPSS Statistics

Zaawansowane analizy statystyczne

Korzystaj z modeli jednej i wielu zmiennych, by wyciągać trafniejsze wnioski z analizy złożonych relacji.

Niestandardowe tabele

Z łatwością podsumowuj duże zestawy danych.

Regresja

Przewiduj wyniki kategorialne i korzystaj z procedur regresji nieliniowej.

Drzewa decyzyjne

Korzystaj z drzew klasyfikacyjnych i decyzyjnych, by identyfikować grupy i relacje oraz przewidywać wyniki.

Marketing bezpośredni

Z łatwością identyfikuj odpowiednich klientów i zwiększaj skuteczność kampanii.

Prognozy

Prognozuj szeregi czasowe niezależnie od posiadanych umiejętności.

Sieci neuronowe

Odkryj bardziej złożone relacje i udoskonal modele predykcyjne.

Kategorie

Przewiduj wyniki i ujawniaj relacje, korzystając z danych kategorialnych.

Złożone próby

Analizuj dane statystyczne i interpretuj wyniki ankiet ze złożonych prób.

Conjoint

Trafniej analizuj i interpretuj decyzje zakupowe.

Dokładne badania

Wyciągaj dokładniejsze wnioski z analizy małych próbek lub rzadkich wystąpień.

Brakujące dane

Odkrywaj wzorce kryjące się w danych, szacuj statystyki podsumowujące i podstawiaj brakujące wartości.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Subskrypcja SPSS Statistics


Najprostszy sposób zakupu — skonfiguruj program SPSS Statistics i zarządzaj nim bez kluczy licencyjnych.

SPSS Statistics 28


SPSS Statistics 28 to jednorazowy zakup oferujący elastyczne opcje licencjonowania i wsparcie dla produktu SPSS Statistics.

SPSS Statistics Campus Editions, GradPack i Faculty Packs


Oprogramowanie do analiz predykcyjnych dla studentów, nauczycieli i badaczy.

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś