Co SPSS Statistics może zmienić w Twojej firmie

widok z lotu ptaka na drogę przecinającą pola paneli słonecznych

IBM® SPSS® Statistics Professional Edition obejmuje funkcje edycji Standard, a także zaawansowane procedury statystyczne pozwalające zajmować się jakością danych, prognozowaniem, klasyfikowaniem oraz analizowaniem danych jakościowych.  

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z rozbudowanych funkcji do opracowywania wiarygodnych prognoz z wykorzystaniem danych szeregów czasowych. Korzystaj z drzew klasyfikacyjnych i decyzyjnych, by identyfikować grupy i relacje oraz przewidywać wyniki. Wyciągaj dokładniejsze wnioski, odkrywając wzorce kryjące się w danych i podstawiając brakujące wartości przy użyciu modułu SPSS Missing Values. Wizualizuj i eksploruj relacje oraz przewiduj wartości zmiennych jakościowych w module SPSS Categories.

Wyróżnione funkcje

Prognozy

Opracowywanie niezawodnych prognoz bez względu na rozmiar zestawu danych czy liczbę zmiennych. Zaawansowane procedury modelowania szeregów czasowych pozwalają na szybkie tworzenie prognoz.

Brakujące dane

Odkrywaj wzorce kryjące się w danych, szacuj statystyki podsumowujące i podstawiaj brakujące wartości, korzystając z algorytmów statystycznych pozwalających wyciągać dokładniejsze wnioski.

Kategorie

Używaj procedur regresji dla danych jakościowych, aby przewidywać końcowe wartości zmiennych nominalnych, porządkowych lub liczbowych na podstawie kombinacji numerycznych i uporządkowanych bądź nieuporządkowanych zmiennych predyktorów jakościowych.

Drzewa decyzyjne

Twórz drzewa klasyfikacyjne i decyzyjne, by identyfikować grupy lub przewidywać wartości zmiennej docelowej. Możesz przewidywać lub klasyfikować przyszłe obserwacje w oparciu o zestaw reguł decyzyjnych.

SPSS Statistics Professional Edition

Ta wersja obejmuje wszystkie funkcje edycji Standard oraz następujące procedury:

Prognozy

 • Autoregresyjny zintegrowany model średniej ruchomej
 • Autoregresja

 • Metody wygładzania wykładniczego dostępne w narzędziu Expert Modeler
 • Prognozowanie wielu serii (wyników) jednocześnie

 • Modelowanie przyczynowe danych czasowych
 • Dekompozycja sezonowa
 • Analiza spektralna

Kategorie

 • Analiza korespondencji (ANACOR)
 • Analiza głównych składowych dla danych jakościowych (CATPCA, zastępuje PRINCALS)
 • Regresja grzbietowa, metoda lasso, siatka elastyczna (CATREG)

 • Komenda CORRESPONDENCE
 • Nieliniowa analiza korelacji kanonicznych (OVERALS)

 • Wielowymiarowe skalowanie na potrzeby skalowania indywidualnych różnic z ograniczeniami (PROXSCAL)
 • Skalowanie preferencji (PREFSCAL; wielowymiarowa analiza unfolding)
 • Analiza korespondencji dla wielu zmiennych

Brakujące dane

 • Tabela wzorców danych
 • Imputacja z estymacją średnich lub regresją

 • Statystyki obserwacjami i parami
 • Tabela brakujących wzorców

 • Wielokrotne podstawienia brakujących danych
 • Łączenie

Drzewa decyzyjne

 • Drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)
 • Analiza CHAID
 • Algorytm Exhaustive CHAID
 • Model QUEST