Łatwiejszy sposób na wdrożenie programu IBM SPSS Statistics w Twoim uczelnianym kampusie

Edycje akademickie programu IBM® SPSS® Statistics zapewniają uczelniom efektywne i nieograniczone korzystanie z funkcjonalności SPSS do celów dydaktycznych i edukacyjnych. Pojedyncza licencja daje nieograniczonej liczbie użytkowników dostęp do IBM SPSS Statistics w całym kampusie, upraszczając administrowanie zezwoleniami. Edycje akademickie ułatwiają kolegiom i uniwersytetom spełnianie potrzeb studentów, wykładowców i pracowników naukowych w zakresie analiz danych.

Dostosowanie modułów w zależności od potrzeb

Dostęp na terenie kampusu, w domu lub w innych lokalizacjach poza uczelnią

Studenci i wykładowcy mogą uzyskać dostęp do modułów oprogramowania SPSS używanych przez uczelnię, niezależnie od tego, czy przebywają w danej chwili w kawiarni, w podróży, w akademiku czy też we własnym domu.

Dodaj wsparcie dla obsługi back-office lub zastosowania administracyjnego

Twoja edycja akademicka wspiera nie tylko cele dydaktyczne i edukacyjne, ale także zastosowanie back-office i administracyjne. Ta opcja jeszcze bardziej upraszcza wdrożenie, tworząc w istocie licencję obejmującą cały teren placówki.

Host w wirtualnym środowisku

Twoja szkoła wyższa lub uniwersytet mogą udostępniać oprogramowanie hosta w środowisku wirtualnym na potrzeby studentów lub wydziałów na terenie kampusu lub poza nim, zgodnie z aktualną umową licencyjną instytucji.

Personalizacja oprogramowania za pomocą żądanych modułów

Edycję akademicką można dostosować do własnych potrzeb, opierając ją na wersji IBM SPSS Statistics Base Campus Edition z dodatkowymi modułami zapewniającymi szerszą funkcjonalność.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

IBM SPSS Statistics Base Campus Edition


Sedno programu IBM SPSS Statistics, obejmujące podstawowe techniki statystyczne, takie jak statystyki opisowe, grafikę, analizę skupień i regresję liniową.

IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition


Ta opcja umożliwia rozszerzenie wersji Base o dodatkowe moduły zaawansowanej statystyki i zaawansowanej regresji.

IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition


Odkryj pełnię możliwości programu SPSS Statistics. Obejmuje edycję Base i wszystkie moduły opcjonalne. Z wyjątkiem oprogramowania AMOS, które można zakupić oddzielnie.

Next Steps

Zobacz, jak to działa