Korzystaj z analiz predykcyjnych w celu optymalizacji decyzji biznesowych

Narzędzie IBM ® SPSS ® Predictive Analytics Enterprise oferuje analizy opisowe i predykcyjne, przygotowanie danych i automatyzację, a także udostępnia analizy danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych pochodzących z dowolnego źródła. Stosuj analizę statystyczną, eksplorację danych, ocenę w czasie rzeczywistym i zarządzanie decyzjami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, medycynie opartej na dowodach, przewidywaniu i zapobieganiu przestępstw, analizie łańcucha dostaw i innych. Obejmuje strukturę wdrożenia integrującego predykcyjną inteligencję z regułami biznesowymi oraz optymalizację decyzji operacyjnych.

Wyróżnione cechy i funkcje

Połączenie oprogramowania IBM Predictive Analytics

Zawiera narzędzie IBM SPSS Statistics do pogłębionej analizy statystycznej i raportowania, a także narzędzie IBM SPSS Modeler do modelowania predykcyjnego oraz optymalizacji sposobu i modeli podejmowania decyzji operacyjnych. Obejmuje również IBM SPSS Analytic Server umożliwiający dostęp do dużych danych ze źródeł, takich jak Apache Hadoop, w celu poszerzenia możliwości analitycznych. Dostarczane razem z narzędziami IBM SPSS Collaboration i Deployment Services, dzięki ocenie w czasie rzeczywistym, umożliwia scentralizowanie, zabezpieczanie i automatyzowanie zasobów analitycznych oraz zapewnia aktualne wyniki predykcyjne.

Zaspokaja szerokie potrzeby biznesowe i umożliwia rozwijanie różnorodnych umiejętności

Umożliwia integrację pełnego zestawu funkcji analityczno-wdrożeniowych niezbędnych do optymalizacji procesu decyzyjnego w punkcie uderzenia. Uwzględnia podejście wizualne, pozwalające użytkownikom biznesowym i kierownikom wykorzystywać inteligencję predykcyjną do informowania o podejmowanych decyzjach. Umożliwia dyrektorom przedsiębiorstw identyfikowanie czynników wpływających na klientów i ich relacje, bez potrzeby stosowania programowania lub głębokiej wiedzy statystycznej. Umożliwia nieinwazyjne wdrożenie i integrację z systemami operacyjnymi.

Obsługuje różne źródła danych i środowiska.

Uzyskuje dostęp do praktycznie wszystkich źródeł danych — w tym Hadoop dla wielkich zbiorów danych — oraz ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych formatów. Łączy analizy predykcyjne z regułami biznesowymi w wielu środowiskach operacyjnych.

Umożliwia elastyczne opcje wdrażania

Umożliwia skalowanie w celu spełnienia potrzeb analitycznego centrum doskonałości lub funkcji operacyjnych. Obejmuje pojedyncze lub wielokrotne funkcje linii biznesowych, a także oferuje opcje wdrażania i konfigurowania umożliwiające obsługę wielu przypadków zastosowań biznesowych.

Porozmawiaj o tym, w jaki sposób narzędzie SPSS Predictive Analytics Enterprise może wspierać Twoje potrzeby biznesowe.

Porozmawiaj o tym, w jaki sposób narzędzie SPSS Predictive Analytics Enterprise może wspierać Twoje potrzeby biznesowe. Umów się na konsultację

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i już dziś postaw pierwszy krok