Co to oznacza dla Twojej firmy

Program IBM® SPSS® Neural Networks wykorzystuje nieliniowe modelowanie danych do wykrywania złożonych relacji i wydobywania większej wartości z danych. Korzystaj z procedur perceptrona wielowarstwowego (MLP) lub radialnych funkcji bazowej (RBF). Możesz ustawiać warunki — kontrolować reguły zatrzymujące uczenie i architekturę sieci — lub zezwolić procedurze na ich wybór. Wpływaj na przypisywanie wagi zmiennym i określanie szczegółów architektury sieci. Wybierz typ szkolenia modelowego i udostępniaj wyniki za pomocą wykresów i tabel.

Moduł ten jest dołączony do edycji SPSS Premium dla wdrożeń lokalnych oraz jako część dodatku „Prognozowanie i drzewa decyzyjne" dla planów subskrypcji.

Wyróżnione cechy i funkcje

Procedury nieliniowe

Użyj procedur perceptrona wielowarstwowego (MLP) lub radialnej funkcji bazowej (RBF). Obie architektury wykorzystują sprzężenie do przodu — dane są przenoszone tylko z węzłów wejściowych przez ukrytą warstwę węzłów do węzłów wyjściowych.

Wizualizacja sieci

Informacje na temat sieci neuronowych są wyświetlane wizualnie, włączając w to zmienne zależne, liczbę jednostek wejściowych i wyjściowych, liczbę ukrytych warstw i jednostek oraz funkcje aktywacji.

Interfejsy graficzne

Wyniki można prezentować w tabelach lub na wykresach. Zapisuj opcjonalne zmienne tymczasowe w aktywnym zestawie danych. Eksportuj modele w formacie opartym na języku XML do wykorzystania w ocenie przyszłych danych.

Sterowanie procesem

Możesz określać zmienne zależne typu skalarnego, jakościowego lub będące połączeniem obu tych typów. Dostosuj każdą procedurę, wybierając sposób partycjonowania zestawu danych, architekturę, która ma być używa oraz zasoby obliczeniowe do użycia w analizie.

Możliwość powiązania z innymi procedurami

Wyniki uzyskane z sieci neuronowej można potwierdzić przy użyciu tradycyjnych metod statystycznych. Miej wyraźniejszy wgląd w wiele obszarów, w tym badania rynku, marketing bazy danych, analizy finansowe, analizy operacyjne i opiekę zdrowotną.

Ilustracje przedstawiające produkt

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • Wdrożenie lokalne: Zakup edycji Premium.
  • Modele subskrypcji: Zakup dodatku prognozowania i drzew decyzyjnych

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 x 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane co najmniej 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Neural Networks może wspierać Twoje potrzeby biznesowe.

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Neural Networks może wspierać Twoje potrzeby biznesowe. Umów się na konsultację

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś